Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | DARMOWE ZWROTY | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści
Spis treści
  • Alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia

Alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia

Suunto EON Core posiada system alarmów, ostrzeżeń i powiadomień oznaczonych kolorami. Są one wyraźnie pokazywane na wyświetlaczu i towarzyszy im alarm dźwiękowy (jeśli włączona jest opcja dźwięków). Alarmy są zawsze wyświetlane na czerwono. Ostrzeżenia mogą być w kolorze czerwonym lub żółtym. Powiadomienia są zawsze żółte.

Alarmy, ostrzeżenia lub powiadomienia są wyświetlane w formie komunikatu na ekranie. Zapoznanie się z komunikatem potwierdza, się naciskając dowolny przycisk. Informacja wymagająca uwagi pozostaje na ekranie lub jako element przewijany w dolnym polu do czasu, gdy sytuacja wróci do stanu normalnego.

Alarmy dotyczą istotnych zdarzeń, które zawsze wymagają natychmiastowego podjęcia działań. Gdy sytuacja alarmowa wróci do stanu normalnego, alarm dezaktywuje się automatycznie.

AlarmWyjaśnienie
AscSpeedAlertPrędkość wynurzania przekracza bezpieczną prędkość wynoszącą 10 m (33 stopy) na minutę przez pięć sekund lub dłużej.
deco ceiling broken ProminentGórny pułap przystanka dekompresyjnego przekroczony o więcej niż 0,6 m (2 stopy) podczas nurkowania dekompresyjnego. Natychmiast zejdź z powrotem na głębokość poniżej górnego pułapu przystanka dekompresyjnego i kontynuuj wynurzanie w normalny sposób.
alarm pO2high CoreCiśnienie parcjalne tlenu przekracza bezpieczny poziom (>1,6). Natychmiast się wynurz lub zmień na gaz o niższej zawartości procentowej tlenu.
alarm pO2low new CoreCiśnienie parcjalne tlenu poniżej bezpiecznego poziomu (<0,18). Natychmiast się zanurz lub zmień na gaz o wyższej zawartości procentowej tlenu.

Ostrzeżenia dotyczą zdarzeń mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo nurka, jeśli nie podejmie on żadnego działania. Przyjęcie ostrzeżenia do wiadomości następuje poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

OstrzeżenieWyjaśnienie
CNS 100%Poziom toksyczności tlenowej dla ośrodkowego układu nerwowego na granicy 100%.
OTU 300Osiągnięto zalecany dzienny limit tolerancji tlenowej.
GłębokośćGłębokość przekracza ustawione wartości graniczne alarmu głębokości.
Czas nurCzas nurkowania przekracza ustawione wartości graniczne alarmu czasu nurkowania.
PO₂ diluentu zbyt wysokieCiśnienie parcjalne tlenu w gazie rozcieńczającym przekracza bezpieczny poziom (>1,6). Brak bezpośredniego zagrożenia, o ile nurek nie skorzysta z gazu rozcieńczającego, na przykład przepłukania pętli gazem rozcieńczającym.
PO₂ diluentu zbyt niskieCiśnienie parcjalne tlenu w gazie rozcieńczającym poniżej bezpiecznego poziomu (>0,18). Brak bezpośredniego zagrożenia, o ile nurek nie skorzysta z gazu rozcieńczającego, na przykład przepłukania pętli gazem rozcieńczającym.
Czas gazuCzas zużycia gazu przekracza limit alarmu czasu zużycia gazu lub wartość ciśnienia w butli wynosi 35 barów (~510 psi), w przypadku czego czas zużycia gazu wynosi zero.
Niewykonany przystanek bezpieczeństwaGórny pułap przystanku bezpieczeństwa przekroczony o więcej niż 0,6 m (2 stopy)
Ciśnienie w butli

Ciśnienie w butli jest poniżej ustawionych wartości granicznych alarmu ciśnienia w butli.

Ciśnienie w butli jest poniżej ustawionych wartości granicznych alarmu ciśnienia w butli. Urządzenie posiada zintegrowany alarm 50 barów, którego nie można zmodyfikować. Oprócz tego dostępny jest również konfigurowalny alarm ciśnienia w butli, który można ustawić na dowolną wartość, a komputer nurkowy wyświetla również ten alarm po osiągnięciu zaprogramowanej wartości oraz wartości ciśnienia 50 barów. Komputer zaczyna wyświetlać wartość ciśnienia w butli, która zmienia kolor na żółty po osiągnięciu ustawionej wartości i na czerwony po ociągnięciu 50 barów.

Powiadomienia dotyczą zdarzeń, które wymagają działań zapobiegawczych. Potwierdź powiadomienie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

PowiadomienieWyjaśnienie
CNS 80%Poziom toksyczności tlenowej dla ośrodkowego układu nerwowego na granicy 80%.
OTU 250Osiągnięto około 80% zalecanego dziennego limitu tolerancji tlenowej.
Zmiana gazuPrzy wynurzaniu się podczas nurkowania z użyciem kilku gazów można bezpiecznie przełączyć się na kolejny dostępny gaz w celu zapewnienia optymalnego profilu dekompresji.
Niski poziom naładowania bateriiPozostało około trzy godziny czasu nurkowania.
DoładujPozostało około dwie godziny czasu pracy akumulatora; wymagane doładowanie przed kolejnym nurkowaniem.
Przełączono setpointSetpoint automatycznie przełączony podczas nurkowania z obiegiem zamkniętym. Patrz Setpointy

Spis treści