Suunto EON Core - Konserwacja i pomoc techniczna - Utylizacja i recykling

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

Utylizacja i recykling

Prosimy o prawidłową utylizację urządzenia zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych i akumulatorów. Nie wyrzucać urządzenia razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Jeśli chcesz, możesz zwrócić urządzenie do najbliższego dystrybutora produktów Suunto.

Poniższy symbol oznacza, że w krajach Unii Europejskiej ten produkt należy usuwać zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Prosimy przestrzegać lokalnych zasad obowiązujących w danym państwie członkowskim odnośnie zbiórki odpadów elektronicznych.

WEEE symbol black

Prawidłowa zbiórka i recykling akumulatorów i urządzeń elektronicznych pomaga chronić zasoby naturalne oraz minimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko.