Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Podręcznik użytkownika - 2.6

BEZPIECZEŃSTWO

Rodzaje środków ostrożności

OSTRZEŻENIE:

– jest stosowany przy opisie procedury lub sytuacji, która może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

PRZESTROGA:

– jest stosowany przy opisie procedury lub sytuacji, która spowoduje uszkodzenie produktu.

UWAGA:

– służy do zwrócenia uwagi na ważną informację.

PORADA:

– służy do podania dodatkowych wskazówek dotyczących korzystania z możliwości i funkcji urządzenia.

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Nie zbliżać kabla USB do urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, ani do kart do otwierania drzwi, kart kredytowych bądź podobnych przedmiotów. Złącze urządzenia podłączanego do kabla USB zawiera silny magnes, który może zakłócać działanie urządzeń medycznych lub innych urządzeń elektronicznych, a także urządzeń zawierających dane zapisywane magnetycznie.

OSTRZEŻENIE:

Mogą wystąpić reakcje alergiczne lub podrażnienia skóry, gdy produkt wejdzie w kontakt ze skórą, mimo tego, że produkt spełnia normy branżowe. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu i zgłosić się do lekarza.

OSTRZEŻENIE:

Przed rozpoczęciem programu treningowego należy zawsze zasięgnąć porady lekarza. Nadmierny wysiłek może być przyczyną poważnych obrażeń.

OSTRZEŻENIE:

Tylko do użytku rekreacyjnego.

OSTRZEŻENIE:

Nie polegaj tylko na odbiorniku GPS ani czasie eksploatacji baterii produktu. Zawsze używaj map i innych pomocniczych materiałów zapewniających bezpieczeństwo.

PRZESTROGA:

Do czyszczenia nie stosować rozpuszczalników, ponieważ może to spowodować zniszczenie produktu.

PRZESTROGA:

Nie spryskiwać produktu środkiem do odstraszania owadów – może to spowodować uszkodzenia powierzchni.

PRZESTROGA:

Produkt jest urządzeniem elektronicznym i nie należy go wyrzucać z odpadami komunalnymi, aby nie zanieczyszczać środowiska.

PRZESTROGA:

Nie uderzać ani nie upuszczać produktu, ponieważ może ulec uszkodzeniu.

UWAGA:

Firma Suunto stosuje zaawansowane czujniki i algorytmy do podawania danych, które można wykorzystać podczas aktywności sportowych lub przygód. Chcemy osiągnąć jak największą dokładność. Mimo to dane podawane przez nasze produkty i usługi są szacunkowe, a generowane wyniki mogą nie być precyzyjne. Kalorie, tętno, lokalizacja, wykrywanie ruchu, rozpoznawanie strzałów, wskaźniki zmęczenia fizycznego oraz inne pomiary mogą nie odpowiadać wynikom rzeczywistym. Produkty i usługi Suunto są przeznaczone wyłącznie do użytku rekreacyjnego, a nie do celów medycznych.

Spis treści