Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Podręcznik użytkownika - 2.6

Zmienianie ustawień

Możesz dostosować wszystkie ustawienia zegarka bezpośrednio na zegarku.

Aby dostosować ustawienie:

  1. Przesuń w dół, aż zobaczysz ikonę ustawień, następnie dotknij ikony.

Settings icon Spartan

  1. Przewiń w dół w menu ustawień, przesuwając palcem w górę lub w dół albo naciskając górny lub dolny przycisk.

Settings menu Spartan

  1. Wybierz ustawienie, naciskając jego nazwę lub naciskając środkowy przycisk, gdy ustawienie jest podświetlone. Powróć w menu, przesuwając palcem w prawo albo wybierając pozycję Wstecz.
  2. W przypadku ustawień z zakresem wartości, zmień wartość, przewijając palcem w górę lub w dół, albo naciskając górny lub dolny przycisk.

Backlight mode Spartan

  1. W przypadku ustawień obejmujących tylko dwie wartości, takie jak wł. czy wył., zmień wartość, dotykając ustawienia lub naciskając środkowy przycisk.

24hour time

PORADA:

Możesz również uzyskać dostęp do ogólnych ustawień za pomocą widoku zegarka, dotykając i przytrzymując palcem ekran, aby otworzyć menu kontekstowe.

InContext menu Spartan

Spis treści