Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Podręcznik użytkownika - 2.6

Punkty POI

Interesujący punkt (POI) to specjalna lokalizacja, taka jak miejsce biwakowania czy panorama na szlaku, którą można zapisać do późniejszej nawigacji. Punkty POI w aplikacji Suunto można tworzyć z mapy, nie będąc w danej lokalizacji POI. Tworzenie punktu POI w zegarku polega na zapisaniu bieżącej lokalizacji.

Definicja każdego punktu POI zawiera następujące elementy:

 • Nazwa punktu POI
 • Typ punktu POI
 • Data i godzina utworzenia
 • Szerokość geograficzna
 • Długość geograficzna
 • Wzniesienie

W pamięci zegarka można przechowywać do 250 punktów POI.

Dodawanie lub usuwanie punktów POI

Możesz dodać punkt POI do zegarka za pomocą aplikacji Suunto lub poprzez zapisanie bieżącej lokalizacji na zegarku.

Jeśli jesteś w terenie z zegarkiem i natrafisz na miejsce, które chcesz zapisać jako punkt POI, możesz dodać tę lokalizację bezpośrednio na zegarku.

Aby dodać punkt POI za pomocą zegarka:

 1. Przesuń palcem w dół lub naciśnij górny przycisk, aby wyświetlić moduł uruchamiania.
 2. Przewiń do pozycji Nawigacja i dotknij ikony lub naciśnij środkowy przycisk.
 3. Przesuń palcem w górę lub naciśnij dolny przycisk, aby przewinąć do pozycji Twoja lokalizacja, następnie naciśnij środkowy przycisk.
 4. Poczekaj na włączenie odbiornika GPS zegarka i znalezienie lokalizacji.
 5. Gdy zegarek będzie wyświetlać szerokość i długość geograficzną, naciśnij górny przycisk, aby zapisać lokalizację jako punkt POI, a następnie wybierz typ punktu POI.
 6. Domyślnie nazwa punktu POI jest taka sama jak jego typ (z numerem rosnącym na końcu). Nazwę można następnie edytować w aplikacji Suunto.

Usuwanie punktów POI

Możesz usunąć punkt POI poprzez usunięcie go z listy punktów POI na zegarku lub w aplikacji Suunto.

Aby usunąć punkt POI na zegarku:

 1. Przesuń palcem w dół lub naciśnij górny przycisk, aby wyświetlić moduł uruchamiania.
 2. Przewiń do pozycji Nawigacja i dotknij ikony lub naciśnij środkowy przycisk.
 3. Przesuń palcem w górę lub naciśnij dolny przycisk, aby przewinąć do pozycji POIs, następnie naciśnij środkowy przycisk.
 4. Przewiń do punktu POI, który chcesz usunąć z zegarka, następnie naciśnij środkowy przycisk.
 5. Przewiń w dół do końca szczegółów i wybierz pozycję Usuń.

Usunięcie punktu POI z zegarka nie powoduje jego trwałego usunięcia.

Aby trwale usunąć punkt POI, należy usunąć punkt POI w aplikacji Suunto.

Nawigowanie do punktu POI

Możesz nawigować do dowolnego punktu POI znajdującego się na liście punktów POI zegarka.

UWAGA:

Podczas nawigowania do punktu POI zegarek korzysta z odbiornika GPS w trybie pełnej mocy.

Aby nawigować do punktu POI:

 1. Przesuń palcem w dół lub naciśnij górny przycisk, aby wyświetlić moduł uruchamiania.
 2. Przewiń do pozycji Nawigacja i dotknij ikony lub naciśnij środkowy przycisk.
 3. Przewiń do pozycji POIs i naciśnij środkowy przycisk w celu wyświetlenia listy punktów POI.
 4. Przewiń do punktu POI, do którego chcesz nawigować, następnie naciśnij środkowy przycisk.
 5. Naciśnij górny przycisk, aby rozpocząć nawigację.
 6. Ponownie naciśnij górny przycisk w dowolnej chwili, aby zatrzymać nawigację.

W trybie nawigacji do punktu POI dostępne są dwa widoki:

 • Widok punktu POI ze wskaźnikiem kierunku i odległością do punktu POI

POI detail view

 • widok mapy z bieżącą lokalizacją względem punktu POI i szlakiem powrotnym (przebytą drogą)

POI map view

Przesuń palcem w lewo lub prawo albo naciśnij środkowy przycisk, aby przełączać między widokami.

PORADA:

W widoku punktu POI dotknij ekranu, aby zobaczyć dodatkowe informacje w dolnym wierszu, takie jak różnica wysokości między bieżącą pozycją a punktem POI, a także szacowany czas przybycia (ETA) i czas na trasie (ETE).

W widoku mapy pobliskie punkty POI są widoczne w kolorze szarym. Dotknij ekranu, aby przełączyć między widokiem ogólnym mapy a bardziej szczegółowym widokiem. W widoku szczegółowym dostosuj poziom zbliżenia poprzez naciśnięcie środkowego przycisku i zbliżenie lub oddalenie za pomocą przycisku górnego i dolnego.

Podczas nawigowania można przeciągnąć palcem w górę od dołu ekranu lub nacisnąć dolny przycisk, aby otworzyć listę skrótów. Skróty zapewniają szybki dostęp do szczegółów i działań punktów POI, takich jak zapisywanie bieżącej lokalizacji lub wybieranie innego punktu POI do nawigacji oraz kończenie nawigacji.

Typy punktów POI

Na zegarku Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro dostępne są następujące typy punktów POI:

poi basicogólny interesujący punkt
poi beddingŚciółka (zwierzęca, do polowania)
poi beginStart (początek trasy lub szlaku)
poi biggameGruba zwierzyna (zwierzęta, do polowania)
poi birdPtak (zwierzęta, do polowania)
poi homeBudynek, dom
poi cafeKawiarnia, żywność, restauracja
poi campObóz, kemping
poi carSamochód, parking
poi caveJaskinia
poi hillKlif, wzgórze, góra, dolina
poi lakeWybrzeże, jezioro, rzeka, woda
poi crossroadSkrzyżowanie
poi emergZagrożenie
poi endKoniec (zakończenie trasy lub szlaku)
poi fishRyby, miejsce połowu
poi forestLas
poi geoSchowek
poi hotelHostel, hotel, zakwaterowanie
poi infoInfo
poi meadowŁąka
poi peakSzczyt
poi printsŚlady (tropy zwierząt, do polowania)
poi roadDroga
poi rockSkała
poi rubOtarcie (ślad zwierzęcia, do polowania)
poi scrapeZadrapanie (ślad zwierzęcia, do polowania)
poi shotStrzał (do polowania)
poi sightWidok
poi smallgameDrobna zwierzyna (zwierzęta, do polowania)
poi standAmbona (do polowania)
poi trailSzlak
poi camKamera na szlaku (do polowania)
poi waterfallWodospad

Spis treści