Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Podręcznik użytkownika - 2.6

Dotknij ekranu i przycisków

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro wyposażony jest w ekran dotykowy oraz trzy przyciski, których można używać do nawigacji po ekranach i funkcjach.

Przesuwanie palcem i dotykanie

 • przesuń palcem w górę lub w dół, aby przesuwać ekrany i menu
 • przesuń palcem w prawo i lewo, aby przesuwać widok na ekranie do tyłu i do przodu
 • przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć dodatkowe ekrany i szczegóły
 • dotknij, aby wybrać pozycję
 • dotknij ekranu, aby wyświetlić alternatywne informacje
 • dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić menu z opcjami kontekstowymi
 • dotknij dwukrotnie, aby powrócić do ekranu czasu z innych ekranów

Przycisk górny

 • naciśnij, aby przesuwać się do góry na ekranach i w menu

Przycisk środkowy

 • naciśnij, aby wybrać pozycję
 • naciśnij, by zmienić ekran
 • przytrzymaj naciśnięty, aby powrócić do menu ustawień
 • przytrzymaj naciśnięty, aby wyświetlić menu z opcjami kontekstowymi

Przycisk dolny

 • naciśnij, aby przesuwać się w dół na ekranach i w menu

Podczas nagrywania ćwiczenia:

Przycisk górny

 • naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie
 • przytrzymaj naciśnięty, aby zmienić aktywność

Przycisk środkowy

 • naciśnij, by zmienić ekran
 • przytrzymaj naciśnięty, aby wyświetlić menu z opcjami kontekstowymi

Przycisk dolny

 • naciśnij, aby oznaczyć okrążenie
 • przytrzymaj naciśnięty, aby zablokować lub odblokować przyciski

Spis treści