Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Podręcznik użytkownika - 2.6

Nawigacja „skręt po skręcie” dzięki Komoot

Jeśli jesteś członkiem społeczności Komoot, możesz znaleźć lub zaplanować szlaki dzięki Komoot i zsynchronizować je z Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro za pomocą aplikacji Suunto. Co więcej, nagrane zegarkiem ćwiczenia zostaną automatycznie zsynchronizowane z Komoot.

W przypadku używania nawigacji po szlakach z Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro w połączeniu ze szlakami z Komoot zegarek informuje dźwiękiem, gdy nadejdzie pora na wykonanie skrętu.

Korzystanie z nawigacji „skręt po skręcie” dzięki Komoot:

  1. Zarejestruj się w witrynie Komoot.com
  2. W aplikacji Suunto wybierz usługę partnera.
  3. Wybierz Komoot i nawiąż połączenie, używając danych logowania, które posłużyły do rejestracji w Komoot.

Wszystkie wybrane lub zaplanowane szlaki w Komoot (zwane także „trasami”) zostaną automatycznie zsynchronizowane w aplikacji Suunto, skąd można je łatwo przenieść na zegarek.

Wykonaj instrukcje zawarte w sekcji Trasy i wybierz szlak z Komoot, aby włączyć powiadomienia „skręt po skręcie”.

Aby uzyskać więcej informacji o partnerstwie między Suunto i Komoot, patrz http://www.suunto.com/komoot

UWAGA:

Aplikacja Komoot nie jest obecnie dostępna w Chinach.

Spis treści