Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Funkcje - Tryb Nie przeszkadzać

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Podręcznik użytkownika - 2.0

Tryb Nie przeszkadzać

Tryb Nie przeszkadzać

Tryb Nie przeszkadzać wycisza wszystkie dźwięki i wibracje. Jest to bardzo przydatna funkcja w przypadku noszenia zegarka w teatrze lub innym miejscu, gdzie powinien on działać cicho.

Aby włączyć Tryb Nie przeszkadzać:

  1. W widoku zegarka naciśnij środkowy przycisk w celu wyświetlenia menu skrótów.
  2. Przesuń palcem w górę lub naciśnij dolny przycisk w celu przewinięcia do trybu Nie przeszkadzać.
  3. Dotknij ekranu lub naciśnij środkowy przycisk w celu potwierdzenia wyboru.

Do Not Disturb Spartan

W tym trybie możesz włączyć podświetlenie i sprawdzić godzinę, naciskając dowolny przycisk. Gdy ekran jest włączony, naciśnij środkowy przycisk, aby wyłączyć tryb Nie przeszkadzać.

Jeśli ustawiony jest alarm, rozlega się on jak zwykle i wyłącza tryb Nie przeszkadzać, chyba że użyjesz funkcji uśpienia alarmu.