Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Funkcje - Alarm burzowy

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Podręcznik użytkownika - 2.0

Alarm burzowy

Alarm burzowy

Znaczący spadek ciśnienia barometrycznego zazwyczaj oznacza nadejście burzy i musisz się schronić. Kiedy alarm burzowy jest aktywny, zegarek Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro emituje alarm dźwiękowy i wyświetla symbol burzy, gdy ciśnienie spada o 4 hPa (0,12 inHg) lub więcej w okresie 3-godzinnym.

Aby uruchomić alarm burzowy:

  1. Naciśnij środkowy przycisk, aby otworzyć menu skrótów.
  2. Przewiń w dół do pozycji Alarmy i potwierdź, naciskając środkowy przycisk.
  3. Przewiń do pozycji Alarm burzowy i włącz/wyłącz, naciskając środkowy przycisk.

Gdy włączy się sygnał dźwiękowy alarmu burzowego, wyłączysz go, naciskając dowolny przycisk. Jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, powiadomienie o alarmie jest widoczne przez minutę. Symbol burzy pozostaje na wyświetlaczu aż do ustabilizowania warunków pogodowych (spowolnienie spadku ciśnienia).

storm alarm active Spartan