Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Podręcznik użytkownika - 2.6

Kompas

Zegarek Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro jest wyposażony w kompas cyfrowy, który umożliwia zorientowanie położenia względem północy magnetycznej. Jest to kompas z kompensacją przechylenia, który zapewnia dokładne wskazania, nawet jeśli urządzenie nie jest ustawione poziomo.

Można uzyskać dostęp do kompasu z modułu uruchamiającego w części Nawigacja » Kompas.

Ekran kompasu wyświetla następujące informacje:

  • Strzałka wskazująca na północ magnetyczną
  • Kierunek świata kursu
  • Kurs w stopniach
  • Godzina (czas lokalny) lub poziom baterii; dotknij ekranu w celu zmiany widoków

Compass

Aby zamknąć kompas, przesuń palcem w prawo lub przytrzymuj naciśnięty środkowy przycisk.

Na ekranie kompasu można przeciągnąć palcem w górę od dołu ekranu lub nacisnąć dolny przycisk, aby otworzyć listę skrótów. Skróty zapewniają szybki dostęp do działań nawigacyjnych, takich jak sprawdzanie współrzędnych bieżącej lokalizacji lub wybieranie innej trasy do nawigacji.

Compass shortcuts en

Przesuń palcem w dół lub naciśnij górny przycisk, aby zamknąć listę skrótów.

Kalibracja kompasu

Jeśli kompas nie jest skalibrowany, należy go skalibrować po przejściu do ekranu kompasu.

Calibrate compass Spartan

Aby ponownie skalibrować kompas, możesz ponowić kalibrację za pomocą ustawień w części Nawigacja » Ustawienia nawigacji » Skalibruj kompas.

Ustawianie deklinacji

Aby zapewnić prawidłowe odczyty kompasu, ustaw dokładną wartość deklinacji.

Tradycyjne mapy papierowe są oparte na kierunku północy geograficznej. Kompasy wskazują północ magnetyczną, czyli miejsce nad Ziemią, w którym skupiają się linie sił jej pola magnetycznego. Ponieważ północ magnetyczna i geograficzna nie znajdują się w tym samym miejscu, w kompasie musisz ustawić deklinację. Deklinacja to kąt pomiędzy północą magnetyczną a geograficzną.

Wartość deklinacji jest podana na większości map. Lokalizacja północy magnetycznej zmienia się co rok, więc najbardziej precyzyjne i aktualne informacje o wartości deklinacji znajdują się w witrynach takich jak www.magnetic-declination.com).

Mapy do biegów na orientację w terenie są sporządzane względem północy magnetycznej. Jeśli używasz mapy do biegów na orientację, musisz wyłączyć korektę deklinacji. W tym celu ustaw wartość deklinacji jako 0 stopni.

Możesz ustawić wartość deklinacji za pomocą ustawień w części Nawigacja » Ustawienia nawigacji » Deklinacja.

Spis treści