Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D4f Användarhandbok -

Skötsel och support

Riktlinjer för hantering

Suunto D4f dykdator är ett sofistikerat precisionsinstrument. Även om den är konstruerad för att klara påfrestningar under dykning, ska den hanteras rätt och med samma omsorg och försiktighet som alla andra precisionsinstrument.

Hantera därför enheten varsamt - knacka inte på den och tappa den inte.

Dra inte åt remmen på dykdatorn alltför hårt. Ett finger ska kunna föras in mellan remmen och handleden.

Efter användning ska den sköljas med rent vatten och mild tvål och kåpan ska rengöras försiktigt med en fuktig, mjuk trasa eller ett sämskskinn.

Använd endast original Suunto tillbehör - skador som orsakats av tillbehör som inte är original, täcks inte av garantin.

Håll vattenkontakten och djupsensorn, på sidorna av klockan, rena med rent vatten och mjuk borste, till exempel en tandborste.

Försök aldrig öppna dykdatorns kåpa. Lämna in din Suunto D4f för service vartannat år till ett auktoriserat Suunto-servicecenter.

I den här tjänsten ingår allmän funktionskontroll, byte av batteri och kontroll av vattentäthet. Tjänsten kräver specialverktyg och dito utbildning. Försök inte utföra service på egen hand.

Om det skulle uppstå fukt inuti kåpa eller batterifack ska du genast låta Suunto servicecenter kontrollera instrumentet.

Det valfria repskyddet för Suunto D4f är utformat för att displayen inte ska repas. Repskydd kan köpas separat från auktoriserade Suunto-handlare.

Vid upptäckt av repor, sprickor eller andra fel på displayen, som kan påverka datorns hållbarhet, ska du genast kontakta en auktoriserad Suunto-återförsäljare.

Skydda enheten från stötar, extrem värme, direkt solljus och kemikalier.

Förvara dykdatorn på en torr plats när du inte använder den.

Innehållsförteckning