Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Steel Gebruikershandleiding 3.0

Decompressieduiken

Wanneer je tijdens een decompressieduik (decoduik) de niet-decompressielimiet overschrijdt, geeft de Suunto EON Steel je de decompressie-informatie die je nodig hebt voor de opstijging. Informatie over opstijgen bevat altijd twee waarden:

 • Plafond: de diepte waar je niet boven mag gaan
 • Stijgtijd: de optimale opstijgtijd in minuten die je met de desbetreff€ende gassen nodig hebt om aan de oppervlakte te komen
WAARSCHUWING:

STIJG NOOIT TOT BOVEN HET PLAFOND! U mag nooit opstijgen tot boven het decompressieplafond. Om te voorkomen dat u dit per ongeluk doet, raden we aan om altijd iets onder het plafond te blijven.

Tijdens een decompressieduik kunnen er drie soorten stops nodig zijn:

 • Veiligheidsstop: een aanbevolen stop van 3 minuten na elke duik dieper dan 10 m (33 ft).
 • Deepstop: een aanbevolen stop wanneer je dieper dan 20 meter (66 ft) duikt.
 • Decompressiestop: een verplichte stop tijdens een decompressieduik, vereist voor je veiligheid en ter voorkoming van decompressieziekte.

In Duikinstellingen » Parameters kun je

 • dieptestops in- of uitschakelen (standaard ingeschakeld)
 • de tijd van de veiligheidsstop instellen op 3, 4 of 5 minuten (standaard ingesteld op 3 minuten)
 • de diepte van de laatste stop instellen op 3,0 m of 6,0 m (standaard ingesteld op 3,0 m)

De volgende illustratie toont een decompressieduik waarbij het plafond 17,7 m (58 ft) is:

deco dive steel

Van onder naar boven zie je het volgende in de bovenstaande afbeelding:

 1. Het decompressievenster (deco-venster) is de afstand tussen de diepte van het decompressieplafond (deco-plafond) plus 3,0 m (9,8 ft) en het decompressieplafond. Dus het decompressievenster in dit voorbeeld ligt tussen 20,7 m (68 ft) en 17,7 m (58 ft). Dit is het gebied waar decompressie plaatsvindt. Hoe dichter je bij het plafond blijft, hoe optimaler de decompressietijd is.

  Wanneer je opstijgt naar de plafonddiepte en in het decompressievenster komt,
verschijnen er links van de diepte twee pijltjes. De omlaag en omhoog gerichte witte pijlen geven aan dat je je binnen het decovenster bevindt.

 2. Stijg je op tot boven de diepte van het plafond, dan bevind je je nog steeds binnen de veilige marge die gelijk is aan de diepte van het plafond minus 0,6 m (2 ft). Dus in dit voorbeeld ligt die tussen 17,7 m (58 ft) en 17,1 m (56 ft). Binnen de veilige marge wordt de decompressie nog steeds berekend, maar krijg je het advies om tot onder de plafonddiepte af te dalen. De plafonddiepte kleurt dan geel en er verschijnt een gele pijl omlaag vóór de waarde..

 3. Stijg je verder op en passeer je de veilige marge, dan wordt de berekening van de decompressie onderbroken totdat je weer onder de limiet gedaald bent. Een hoorbaar alarm en een rode pijl omlaag links van de diepte waarschuwen voor een onveilige decompressie.

  Als je het alarm negeert en drie minuten op een diepte boven de veiligheidsmarge blijft,
vergrendelt de Suunto EON Steel de algoritmeberekening en is er tijdens de rest
van de duik geen decompressie-informatie beschikbaar. Zie Algoritmevergrendeling.

Voorbeelden van decompressieweergaven

Suunto EON Steel toont altijd de plafondwaarde vanaf de diepste van deze stops.

Hieronder vind je een typische decompressieduikweergave die de opstijgtijd laat zien en de eerste vereiste dieptestop op 20,3 meter:

ascTime

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe Suunto EON Steel-displays eruitzien tijdens een optionele dieptestop:

deepstop

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe Suunto EON Steel-displays eruitzien tijdens een verplichte stop:

ceiling 3 red steel

OPMERKING:

Als de duiker langer dan 3 minuten boven het plafond blijft, wordt het decompressiealgoritme vergrendeld.

In de continue opstijgmodus daalt het plafond continu tijdens decompressiestops als je in de buurt van de plafonddiepte bent, zodat de decompressie ononderbroken is en de opstijgtijd optimaal. In de trapsgewijze opstijgmodus blijft het plafond gedurende een bepaalde tijd hetzelfde en gaat dan telkens 3 m (9,8 ft) omhoog.

OPMERKING:

Het wordt altijd aanbevolen om dichtbij het decompressieplafond te blijven bij het opstijgen.

De opstijgtijd is altijd de minimale tijd die nodig is om het oppervlak te bereiken. Deze omvat:

 • Vereiste tijd voor dieptestops
 • Opstijgtijd van diepte op 10,0 m (33,0 ft) per minuut
 • Tijd die nodig is voor decompressie
WAARSCHUWING:

Vergeet niet dat, wanneer u met meerdere gassen duikt, de duikcomputer er bij de berekening van de opstijgtijd altijd van uitgaat dat u alle gassen gebruikt die in het menu Gases (Gassen) zijn opgenomen. Controleer vóór de duik altijd of alleen de gassen voor de geplande duik zijn gedefinieerd. Wis de gassen die voor de desbetreffende duik niet beschikbaar zijn.

WAARSCHUWING:

DE WERKELIJKE OPSTIJGTIJD KAN LANGER ZIJN DAN DE TIJD DIE DOOR DE DUIKCOMPUTER WORDT WEERGEGEVEN! De opstijgtijd neemt toe als u: (1) langer op diepte blijft, (2) langzamer dan 10 m/min (33 ft/min) stijgt, (3) een decompressiestop maakt onder het plafond, (4) en/of vergeet het gebruikte gasmengsel te wisselen. Deze factoren zijn ook van invloed op de hoeveelheid lucht die u nodig hebt om de oppervlakte te bereiken.

Laatste stopdiepte

Je kunt de diepte voor de laatste stopdiepte voor decompressieduiken aanpassen onder Duikinstellingen » Parameters » Laatste stopdiepte. Er zijn twee opties: 3 m en 6 m (9,8 ft en 19,6 ft).

De laatste stopdiepte is standaard ingesteld op 3 m (9,8 ft). Dit is de aanbevolen laatste stopdiepte.

OPMERKING:

Deze instelling heeft geen invloed op de plafonddiepte tijdens een decompressieduik. De laatste plafonddiepte is altijd 3 m (9,8 ft).

TIP:

Overweeg de laatste stopdiepte in te stellen op 6 m (19,6 ft) wanneer je duikt in ruwe zee en stoppen op 3 m (9,8 ft) moeilijk is.

Table of Content