Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Steel Gebruikershandleiding - 1.6

Naleving

CE

Hierbij verklaart Suunto Oy dat radioapparatuur van het type DW141 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u hier terug: www.suunto.com/EUconformity.

EU-dieptemeternorm

EN13319 is een Europese dieptemeternorm. Suunto-duikcomputers zijn ontworpen om te voldoen aan deze norm.

EN 250 en FIOH

De manometer en de onderdelen van duikinstrumenten die worden gebruikt om de flesdruk te meten, voldoen aan de eisen die zijn benoemd in het hoofdstuk van de Europese Norm EN 250 betreffende het meten van flesdruk. FIOH, geregistreerd testbureau nr. 0403 heeft deze persoonlijke beschermende apparatuur getest conform de EG-richtlijnen

FCC naleving

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) dit apparaat moet ongevoelig zijn voor eventuele ontvangen interferentie, waaronder ook interferentie die onjuist functioneren kan veroorzaken. Dit product is getest op naleving van de FCC-standaarden en is bedoeld voor gebruik in huis of kantoor.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet door Suunto zijn goedgekeurd kunnen uw machtiging om dit apparaat onder de FCC-regelgeving te gebruiken ongeldig maken.

IC

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licenties van Industry Canada. De werking ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en

(2) dit apparaat moet ongevoelig zijn voor eventuele ontvangen interferentie, waaronder ook interferentie die onjuist functioneren kan veroorzaken.

Table of Content