Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Steel Gebruikershandleiding - 2.5

Duiken met rebreather

Suunto EON Steel heeft standaard één modus voor rebreatherduiken. De CCR-modus. Deze modus gebruikt vaste hoge/lage instelpuntwaarden die je in de duikcomputer of via DM5 kunt aanpassen.

Suunto raadt aan om de klassieke of grafische stijl te gebruiken voor rebreatherduiken. Je kunt echter ook voor opvallende weergaven kiezen en desgewenst velden aanpassen.

Met de vaste instelpuntberekening kan de Suunto EON Steel gebruikt worden als een back-upduikcomputer tijdens rebreatherduiken. Je computer controleert of volgt de rebreather op geen enkele manier.

Wanneer je jouw persoonlijke multigas-modus selecteert voor CCR (rebreather met gesloten circuit)-duiken in de duikmodus, zal je apparaat twee verschillende gasmenu’s hebben: CC-gassen (Gesloten-circuitgassen) en OC-gassen (open-circuitgassen).

OPMERKING:

Voor rebreatherduiken mag de Suunto EON Steel uitsluitend gebruikt worden als back-upapparaat. De belangrijkste controle- en opvolgprocedures van je gassen moeten via de rebreather zelf worden uitgevoerd.

Gesloten-circuitgassen

Bij een rebreatherduik heb je minstens twee gesloten-circuitgassen nodig: één is je zuivere-zuurstoftank, en het andere is een verdunningsgas. Je kunt indien nodig extra verdunnende gassen bepalen.

Je kunt alleen maar verdunnend(e) gas(sen) toevoegen aan de gaslijst. De Suunto EON Steel gaat er standaard van uit dat er zuurstof gebruikt wordt. Daarom wordt het niet in de gaslijst weergegeven.

Om ervoor te zorgen dat de weefsel- en zuurstofberekeningen correct zijn, moet je altijd de juiste zuurstof- en heliumpercentages van de verdunnende gas(sen) die je gebruikt in de duikcomputer (of via DM5) invoeren. De verdunnende gassen die bij een rebreatherduik worden gebruikt, staan in het hoofdmenu onder CC-gassen.

Open-circuitgassen

Net zoals met verdunnende gassen, moet je altijd de juiste zuurstof- en heliumpercentages van bail-outgassen (en bijkomende gassen) definiëren om te zorgen voor correcte weefsel- en zuurstofberekeningen. Bail-outgassen voor een rebreatherduik worden gedefinieerd onder OC-gassen in het hoofdmenu.

Instelpunten

Jouw persoonlijke rebreather-duikmodus heeft twee instelpuntwaarden: laag en hoog. Beide kunnen ingesteld worden:

 • Laag instelpunt: 0,4 – 0,9 (standaard: 0,7)
 • Hoog instelpunt: 1,0 – 1,5 (standaard: 1,3)

Normaal gesproken hoef je de instelpuntwaarden niet aan te passen. Je kunt ze indien nodig echter wijzigen in DM5 of in het hoofdmenu.

Instelpuntwaarden wijzigen in Suunto EON Steel:

 1. Houd in de oppervlaktestand de middelste knop ingedrukt om het hoofdmenu te openen.
 2. Blader naar Instelpunt met de bovenste knop en selecteer met de middelste knop.
 3. Blader naar Laag instelpunt of Hoog instelpunt en selecteer met de middelste knop.
 4. Stel de instelpuntwaarde in met behulp van de onderste of bovenste knop en bevestig met de middelste knop.
 5. Houd de middelste knop ingedrukt om het menu af te sluiten.

Schakelen tussen instelpunten

Er kan automatisch geschakeld worden tussen instelpunten, afhankelijk van de diepte. De diepte voor het overschakelen naar de lage instelpuntwaarde is standaard 4,5 m (15 ft) en 21 m (70 ft) voor overschakelen naar de hoge instelpuntwaarde.

Het automatisch schakelen tussen instelpunten is standaard uitgeschakeld voor het hoge instelpunt.

Automatisch schakelen tussen instelpunten wijzigen in Suunto EON Steel:

 1. Houd in de oppervlaktestand de middelste knop ingedrukt om het hoofdmenu te openen.
 2. Blader naar Instelpunt met de bovenste knop en selecteer met de middelste knop.
 3. Blader naar Overschakelen laag of Overschakelen hoog en selecteer met de middelste knop.
 4. Stel met de onderste of bovenste knop de dieptewaarde voor het schakelen tussen instelpunten in en bevestig met de middelste knop.
 5. Houd de middelste knop ingedrukt om het menu af te sluiten.

Pop-upmeldingen

SetpointSwitched

Tijdens een rebreatherduik kun je ook op elk gewenst moment naar een aangepast instelpunt overschakelen.

Om een een aangepast instelpunt te wijzigen:

 1. Houd tijdens het duiken in een rebreathermodus de middelste knop ingedrukt om het hoofdmenu te openen.
 2. Blader naar Aangepast instelpunt en selecteer met de middelste knop.
 3. Wijzig de instelwaarde met de onderste of bovenste knop en bevestig met de middelste knop.

Een pop-upmelding bevestigt het wijzigen van het aangepast instelpunt.

CustomSetpoint

OPMERKING:

Wanneer je overschakelt naar een aangepast instelpunt, wordt het automatische schakelen tussen instelpunten voor de rest van de duik uitgeschakeld.

Bailouts

Indien u tijdens een duik met een rebreather een storing vermoedt, dan moet u overgaan op een bail-outgas en de duik afbreken.

Overgaan op een bail-outgas:

 1. Houd de middelste knop ingedrukt om naar het hoofdmenu te gaan.
 2. Blader naar OC gases (OC-gassen) en selecteer dit met de middelste knop.
 3. Blader naar de gewenste bail-outgas en selecteer dit met de middelste knop.

Nadat het bail-outgas geselecteerd is, wordt het veld voor het setpoint vervangen met de pO2-waarde van het geselecteerde open circuit-gas.

bailout

Indien de storing wordt opgelost of de duiksituatie op een andere manier weer normaal wordt, kunt u teruggaan naar een diluent gas met behulp van dezelfde procedure als hieronder, maar door een CC gases (CC-gassen) te selecteren.

Table of Content