Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Steel Gebruikershandleiding - 1.6

  • Veiligheid

Veiligheid

Soorten veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING:
  • wordt gebruikt in samenhang met een procedure of situatie die kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
LET OP:
  • wordt gebruikt in samenhang met een procedure of situatie die kan leiden tot schade aan het product.
OPMERKING:
  • wordt gebruikt om belangrijke informatie te benadrukken.
TIP:
  • wordt gebruikt voor extra tips over het benutten van de eigenschappen en functies van het apparaat.

Voordat u gaat duiken

Moet u ervoor zorgen dat u het gebruik, de displays en de beperkingen van uw duikinstrumenten volledig begrijpt. Mocht u vragen hebben over deze handleiding of duikcomputer, neem dan contact op met uw Suunto-dealer voordat u gaat duiken. Onthoud altijd dat U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR UW EIGEN VEILIGHEID!

Deze duikcomputer is uitsluitend bedoeld voor gebruik met perslucht.

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING:

EEN DUIKCOMPUTER MAG ALLEEN DOOR GETRAINDE DUIKERS WORDEN GEBRUIKT! Onvoldoende training voor elk soort duiken, inclusief freediving, kan ertoe leiden dat een duiker fouten maakt, waaronder het onjuist gebruik van gasmengels of onjuiste decompressie, wat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING:

Lees altijd de gedrukte snelle handleiding en de online gebruikershandleiding voor uw duikcomputer. Het niet lezen van deze informatie kan leiden tot onjuist gebruik, ernstig letsel of de dood.

WAARSCHUWING:

BIJ ELK DUIKPROFIEL BESTAAT ALTIJD KANS OP DECOMPRESSIEZIEKTE, ZELFS BIJ HET VOLGEN VAN EEN DUIKPLAN DAT IS BEREKEND DOOR EEN DUIKCOMPUTER OF MET BEHULP VAN DUIKTABELLEN. GEEN ENKELE PROCEDURE, DUIKCOMPUTER OF DUIKTABEL NEEMT DE KANS OP DECOMPRESSIEZIEKTE (DCS) OF ZUURSTOFVERGIFTIGING VOLLEDIG WEG! De fysiologische toestand van een persoon kan van dag tot dag verschillen. De duikcomputer kan niet met al deze variaties rekening houden. Om het risico op DCS te verminderen, wordt het daarom ten zeerste aangeraden de blootstellinglimieten die op uw instrument worden aangegeven, niet te overschrijden. Als extra voorzorg dient u voordat u gaat duiken een arts te raadplegen over uw fysieke gesteldheid.

WAARSCHUWING:

Indien u een pacemaker hebt, raden wij u aan om niet te gaan duiken. Duiken creëert fysieke belasting op het lichaam wat ongeschikt kan zijn voor pacemakers.

WAARSCHUWING:

Indien u een pacemaker hebt, moet u een dokter raadplegen voordat u dit apparaat gaat gebruiken. De inductieve frequentie die wordt gebruikt door het apparaat kan de functie van pacemakers verstoren.

WAARSCHUWING:

Allergische reactie of huidirritaties kunnen optreden als het product in aanraking komt met de huid, zelfs al voldoen onze producten aan de normen binnen onze bedrijfstak. In een dergelijk geval dient u het gebruik direct te beëindigen en een dokter te raadplegen.

WAARSCHUWING:

Niet voor professioneel gebruik! Suunto-duikcomputers zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik voor recreatieve duiken tot een maximale diepte van 80 meter. Gezien de eisen van beroeps- of professioneel duiken kan de duiker worden blootgesteld aan diepten en omstandigheden die een verhoogd risico van decompressieziekte (DCS) met zich mee brengen. Daarom wijst Suunto er uitdrukkelijk op dat het apparaat niet bestemd is voor beroeps- of professionele duikactiviteiten.

WAARSCHUWING:

GEBRUIK RESERVE-INSTRUMENTEN! Zorg bij het duiken met een duikcomputer dat u altijd beschikt over decompressietabellen en reserve-instrumenten, waaronder een dieptemeter, een onderwatermeter voor uw flesdruk en een timer of horloge.

WAARSCHUWING:

Om veiligheidsredenen dient u nooit alleen te gaan duiken. Duik altijd met een aangewezen buddy. U moet na een duik tevens gedurende langere tijd bij anderen blijven aangezien het begin van DCS mogelijk wordt vertraagd of ingezet door activiteiten aan het oppervlak.

WAARSCHUWING:

VOER VOORAFGAANDE CONTROLES UIT! Controleer voordat u gaat duiken altijd dat uw duikcomputer goed functioneert en juist is ingesteld. Controleer of het display werkt, het batterijniveau in orde is, etc.

WAARSCHUWING:

Controleer uw duikcomputer regelmatig tijdens een duik. Als u denkt of tot de conclusie komt dat er problemen zijn met een of meerdere computerfuncties, moet u de duik onmiddellijk afbreken en op veilige wijze terugkeren naar de oppervlakte. Bel Suunto Customer Support en stuur uw computer terug naar een erkend Suunto Service Center voor inspectie.

WAARSCHUWING:

DE DUIKCOMPUTER MAG NOOIT DOOR TWEE GEBRUIKERS WORDEN GEDEELD OF
UITGEWISSELD TIJDENS HET ACTIEVE GEBRUIK ERVAN! De getoonde gegevens zijn niet van toepassing op iemand die het apparaat niet heeft gedragen tijdens een duik of een serie herhalingsduiken. De duikprofielen van het apparaat moeten overeenkomen met die van de gebruiker. Als de duikcomputer tijdens een duik aan de oppervlakte blijft, zullen de gegevens bij latere duiken onjuist zijn. Een duikcomputer kan nooit rekening houden met duiken die zijn uitgevoerd zonder de computer. Daarom kunnen alle duikactiviteiten tot vier dagen voor het aanvankelijke gebruik van de computer leiden tot onjuiste informatie en dit moet worden vermeden.

WAARSCHUWING:

STEL GEEN ENKEL ONDERDEEL VAN DE DUIKCOMPUTER BLOOT AAN GASMENGSELS DIE MEER DAN 40% ZUURSTOF BEVATTEN! Verrijkte lucht met een hoger zuurstofgehalte zorgt voor brand- of explosiegevaar met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg.

WAARSCHUWING:

DUIK NIET MET EEN GAS ALS U DE FLESINHOUD NIET PERSOONLIJK HEBT GECONTROLEERD EN DE GEANALYSEERDE WAARDE NIET ZELF IN DE DUIKCOMPUTER HEBT INGEVOERD! Het niet controleren van de cilinderinhoud en eventueel niet invoeren van de juiste gaswaarden in uw duikcomputer, zal leiden tot onjuiste informatie voor uw duikplan.

WAARSCHUWING:

Gebruik van duikplannersoftware, zoals met de Suunto DM5, kan nooit een vervanging zijn voor de juiste duiktraining. Duiken met gasmengsels brengt gevaren met zich mee waarmee duikers die duiken met lucht, niet bekend zijn. Duikers die duiken met Trimix, Triox, Heliox en Nitrox of al deze mengsels, moeten een gespecialiseerde training hebben gevolgd voor het type duik dat ze uitvoeren.

WAARSCHUWING:

Gebruik de Suunto-USB-kabel nooit in een ruimte waar ontvlambare gassen aanwezig zijn. Dit kan ontploffingsgevaar met zich meebrengen.

WAARSCHUWING:

Probeer nooit een Suunto USB-kabel uit elkaar te halen of te wijzigen. Dit kan elektrische schokken of brandgevaar met zich meebrengen.

WAARSCHUWING:

Gebruik de Suunto USB-kabel niet indien de kabel of onderdelen ervan beschadigd zijn.

LET OP:

Zorg ervoor dat de aansluiting van de USB-kabel NIET een geleidend oppervlak aanraakt. Hierdoor kan de kabel kortsluiten en daardoor onbruikbaar worden.

Noodopstijgingen

In het onwaarschijnlijke geval dat er een computerstoring optreedt tijdens een duik, moet u de noodprocedures opvolgen die u hebt geleerd tijdens uw duikopleiding en onmiddellijk en veilig opstijgen.

Table of Content