Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Steel Gebruikershandleiding 3.0

Duikmodi

De Suunto EON Steel heeft standaard vier duikmodi: Air/Nitrox, Trimix, CCR en Gauge (bodemtimer). Selecteer de juiste modus voor je duik onder Duikinstellingen » Modus.

dive modes eon steel

OPMERKING:

De Suunto EON Steel geeft alle duikmodusnamen weer in het Engels. Je kunt de namen van duikmodi wijzigen via de Suunto-app.

OPMERKING:

De Air/Nitrox-modus is standaard in grafische stijl en alle andere in klassieke visuele stijl. Je kunt deze en andere instellingen wijzigen, maar ook extra duikmodi aanmaken met behulp van de Suunto-app.

In de Suunto-app kun je nieuwe duikmodi aanmaken of bestaande duikmodi bewerken, schermindelingen aanpassen, helium- en multigasinstellingen wijzigen en het duiktype (OC/CC) wijzigen.

Het decompressiealgoritme dat wordt gebruikt in de Suunto EON Steel is Suunto Fused™ RGBM 2. Zie voor meer informatie over het algoritme Decompressiealgoritme.

Modus lucht/nitrox

Standaard is de Air/Nitrox-modus voor duiken met gewone lucht en duiken met gasmengsels die verrijkt zijn met zuurstof.

Door met een nitroxgasmengsel te duiken, kun je je bodemtijden verlengen of het risico op decompressieziekte verminderen. De Suunto EON Steel geeft je informatie om je duik aan te passen en binnen veilige grenzen te blijven.

Bij het duiken met nitroxgasmengsels moet je zowel het percentage zuurstof in je fles als de partiële zuurstofdruklimiet invoeren in je Suunto EON Steel. Dit zorgt ervoor dat je correcte stikstof- en zuurstofberekeningen en de correcte maximale werkingsdiepte (MOD) verkrijgt, op basis van de door jou ingevoerde waarden. Het zuurstofpercentage (O2%) is standaard ingesteld op 21% (lucht) en de partiële zuurstofdruk (pO2) op 1,6 bar (23 psi).

OPMERKING:

Wanneer je duikt met een nitroxgasmengsel, raadt Suunto aan om de partiële druk te wijzigen in 1,4 bar (20 psi).

De Air/Nitrox-modus heeft standaard twee weergaven:

 • Geen deco

  no deco steel

 • Kompas

  compass steel

Na aanpassing in de Suunto-app komen twee andere weergaven beschikbaar:

 • Flesdruk - Meer over de informatie over wat op het display wordt weergegeven lees je onder Flesdruk.

  TankPressView

 • Timer

  airnitrox timer view steel

OPMERKING:

De Air/Nitrox-duikmodus heeft standaard één actief gas. Je kunt dit gas wijzigen in het menu van het apparaat waar het O2-percentage en de pO2-waarde kunnen worden gewijzigd. Om duiken met meer dan één gas mogelijk te maken, moet je multi-gasduiken activeren onder Duikinstellingen » Parameters » Meerdere gassen. Na deze stap kun je nog meer gassen toevoegen in het Gassen-menu. Gasinstellingen kunnen ook aangepast worden in de Suunto-app.

Trimix-modus

De Trimix-duikmodus is voor duiken met een ademgas dat bestaat uit zuurstof, stikstof en helium. Door helium toe te voegen, kun je gasmengsels creëren die optimaal zijn voor je duik.

De Trimix-modus wordt vooral gebruikt voor diepe duiken met een langere duiktijd.

De Trimix-modus heeft standaard twee weergaven:

 • Geen deco

  trimix nodeco view

 • Kompas

  trimix compass view

Na het aanpassen in de Suunto-app zijn er twee andere weergaven beschikbaar:

 • Flesdruk - Meer over de informatie over wat op het display wordt weergegeven lees je onder Flesdruk.

 • Timer

OPMERKING:

In de Trimix-modus is de optie voor meerdere gassen automatisch
ingeschakeld in de Suunto EON Steel.

OPMERKING:

Als duiken met helium is geactiveerd, is de dieptestop standaard aan, en kan deze niet worden uitgeschakeld.

CCR-modus

CCR is een duikmodus voor rebreatherduiken.

Als je de modus CCR selecteert, heeft je apparaat twee verschillende gasmenu’s: CC-gassen (geslotencircuit-gassen) en OC-gassen (opencircuit-gassen). Voor meer informatie over duiken in de CCR-modus, raadpleeg je Duiken met rebreather.

De CCR-modus heeft standaard twee weergaven:

 • Geen deco

  ccr nodeco steel

 • Kompas

  ccr compass steel

Na het aanpassen in de Suunto-app zijn er twee andere weergaven beschikbaar:

 • Flesdruk - Meer over de informatie over wat op het display wordt weergegeven lees je onder Flesdruk.

 • Timer

OPMERKING:

Als duiken met helium is geactiveerd, is de dieptestop standaard aan, en kan deze niet worden uitgeschakeld.

Gauge-modus

Gebruik je Suunto EON Steel als een bodemtimer met Gauge.

De Gauge-modus is alleen een bodemtimer. Er wordt geen decompressie-algoritme gebruikt, dus bevat het geen decompressie-informatie of -berekeningen.

De Gauge-modus heeft standaard twee weergaven:

 • Timer

  gauge default view

 • Kompas

  Gauge compass eon

Na aanpassing in de Suunto app komt een derde weergave beschikbaar:

 • Flesdruk - Zie voor meer informatie over wat er op het display wordt weergegeven Flesdruk.
OPMERKING:

Na een duik in de Gauge-modus wordt de decompressieberekening gedurende 48 uur vergrendeld. Als je gedurende deze tijd opnieuw duikt in de Air/Nitrox-, de Trimix- of de CCR-modus, zullen het duikalgoritme en de decompressieberekening niet beschikbaar zijn en zal Vergrendeld op het scherm worden weergegeven.

OPMERKING:

De Vergrendeld-tijd wordt teruggezet naar 48 uur als je een nieuwe duik start terwijl je apparaat is vergrendeld

Table of Content