Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Steel Gebruikershandleiding - 1.6

  • Duikterminologie

Duikterminologie

TermUitleg
Duiken op hoogteEen duik die wordt uitgevoerd op een hoogte die 300 m (1000 ft) of meer boven zeeniveau plaatsvindt.
OpstijgsnelheidDe snelheid waarmee de duiker opstijgt naar de oppervlakte.
OpstijgtijdDe minimale hoeveelheid tijd die nodig is om de oppervlakte te bereiken tijdens een duik met decompressiestops.
CCRRebreather met gesloten circuit. Persluchtinstrument dat het uitgeademde gas recyclet
PlafondTijdens een duik met decompressiestops is dit de laagste diepte tot waar een duiker mag opstijgen, op basis van de berekende lading inert gas.
CNSZuurstofvergiftiging van het centraal zenuwstelsel (Central nervous system toxicity). Vergiftiging veroorzaakt door zuurstof. Kan verschillende neurologische symptomen veroorzaken. De belangrijkste is een epilepsie-achtige samentrekking die ertoe kan leiden dat de duiker verdrinkt.
CNS%Limiet voor het percentage van zuurstofvergiftiging van het centraal zenuwstelsel (Central nervous system toxicity).
CompartimentZie Weefselgroep
DCSDecompressieziekte Een verzamelnaam voor aandoeningen die het directe of indirecte gevolg zijn van de vorming van stikstofbellen in de vloeistoffen of weefsels van het lichaam, veroorzaakt door onvoldoende beheerste decompressie
DecompressieDe tijd die men doorbrengt op de decompressiestop, of bereik, om een teveel aan opgenomen stikstof kwijt te raken en op natuurlijke wijze uit het lichaam te laten verdwijnen (ontgassen).
DecompressiebereikHet dieptebereik tussen de ondergrens en het plafond waarin men tijdens een decompressieduik moet stoppen voordat men weer verder kan opstijgen.
DuikserieEen hoeveelheid herhaalde duiken waarvan de duikcomputer aangeeft dat er enige stikstofopbouw aanwezig is. Als de stikstofopbouw op nul komt, zal de duikcomputer uitschakelen.
DuiktijdDe verstreken tijd tussen het verlaten van de oppervlakte om naar beneden te gaan en terugkeren naar de oppervlakte aan het einde van de duik.
Ondergrens (vloer)De diepste diepte van een duik met decompressiestops waar de decompressie plaatsvindt.
He%Heliumpercentage of aandeel helium in het ademgas.
MODMaximale werkingsdiepte (Maximum operating depth) van het ademgas is de diepte waarop de partiële zuurstofdruk (pO2) van het gasmengsel een veilige limiet overschrijdt.
Duik met meerdere niveausEen enkele of herhalingsduik waarbij de duiker niet de gehele duiktijd op de maximumdiepte doorbrengt en derhalve geen decompressielimieten heeft die niet uitsluitend zijn bepaald door de maximaal bereikte diepte.
Nitrox (Nx)Een gasmengsel, bij het sportduiken, waarin zich meer zuurstof bevindt dan standaardlucht.
No deco / Geen decoNultijd of geen-decompressielimiet. De maximale hoeveelheid tijd dat een duiker op een bepaalde diepte mag blijven, zonder dat decompressiestops nodig zijn tijdens de daaropvolgende opstijging.
Geen-decompressieduikElke duik waarin een directe ononderbroken opstijging naar de oppervlakte toegestaan is op elke moment.
Geen dec tijd / No dec timeAfkorting voor geen-decompressielimiet
OCOpen circuit. Persluchtinstrument dat het uitgeademde gas uitstoot.
OTUZuurstoftolerantie-eenheid (Oxygen tolerance unit). Wordt gebruikt om de waarde te meten van vergiftiging in het lichaam, veroorzaakt door teveel blootstelling aan partiële hoge zuurstofdruk. Veelvoorkomende symptomen zijn irritatie van het longweefsel, een brandend gevoel op de borst, 
hoesten en een verminderde vitale capaciteit van de longen.
O2%Zuurstofpercentage of aandeel zuurstof in het ademgas. Standaardlucht bevat 21% zuurstof.
pO2Partiële zuurstofdruk Beperkt de maximale diepte waarop een nitroxmengsel veilig kan worden gebruikt. De maximale partiële druklimiet voor duiken met verrijkte lucht is 1,4 bar. De partiële druklimiet voor noodsituaties is 1,6 bar. Duiken boven deze limiet brengt onmiddellijk het risico op zuurstofvergiftiging met zich mee.
HerhaalduikElke duik waarvan de decompressie-tijdlimieten worden beïnvloed door de achtergebleven stikstof die is opgenomen tijdens voorgaande duiken.
Achtergebleven stikstofDe hoeveelheid overtollige stikstof die in een duiker is achtergebleven na één of meerdere duiken.
RGBMReduced gradient bubble model. Modern algoritme voor het volgen van zowel opgeloste als vrije gassen in een duiker.
SCRSemi-closed (Half gesloten) rebreather. Persluchtinstrument dat een deel van het uitgeademde gas recyclet
ScubaPersluchtinstrument (Self-contained underwater breathing apparatus).
Tijd boven waterDe tijd die verloopt tussen het bereiken van de oppervlakte vanuit een duik en het beginnen met afdalen voor een volgende duik.
WeefselgroepTheoretisch concept dat gebruikt wordt om lichaamsweefsels te gebruiken voor de samenstelling van decompressietabellen of -berekeningen.
TrimixEen ademgasmengsel van helium, zuurstof en stikstof.