Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Peak Användarhandbok - 2.5

POD:ar och pulssensorer

Para ihop din Suunto Ambit3 Peak med Bluetooth® Smart-kompatibla bike, foot eller Power POD:ar om du vill få ytterligare information under träningen. Du kan para ihop upp till fem POD:ar åt gången:

 • tre bike POD:ar – de kan mäta hastighet, distans och/eller kadens, men kan bara anslutas en åt gången
 • en foot POD
 • en power POD

Suunto Smart Sensor som medföljer i ditt Suunto Ambit3 Peak-paket (tillval) har redan parats ihop. Du behöver bara utföra en hopparning om du vill använda en annan Bluetooth Smart-kompatibel pulssensor.

Para ihop POD:ar och pulssensorer

Tillvägagångssättet för hopparning kan variera beroende på typen av POD och pulssensor. Se användarhandboken till enheten som du ska para ihop med Suunto Ambit3 Peak innan du fortsätter.

Så här parar du ihop en POD eller pulssensor:

 1. Aktivera POD:en eller pulssensorn. Om du parar ihop en Suunto Smart Sensor, se Sätta på Suunto Smart Sensor.
 2. Håll Nästa intryckt för att öppna alternativmenyn.
 3. Rulla till Para ihop med Light Lock och välj med Nästa.
 4. Rulla igenom alternativen med Start Stop och Light Lock, och tryck på Nästa för att välja en POD eller pulssensor för hopparning.
 5. Håll Suunto Ambit3 Peak nära enheten som ska paras ihop och vänta tills Suunto Ambit3 Peak meddelar att hopparningen lyckades. Om hopparningen misslyckas kan du trycka på Start Stop om du vill göra ett nytt försök, eller på Light Lock om du vill återgå till inställningen för hopparning.

pairing pod Ambit3

Om du parar ihop en power POD kan du behöva definiera ytterligare parametrar i din Suunto Ambit3 Peak. Exempel på parametrar:

 • Vänster vev eller Höger vev
 • V. pedal eller H. pedal
 • Bakre fäste
 • Kedjestag
 • Bakhjul eller Bakre nav

Använda foot POD

När du använder en foot POD kalibreras POD-enheten automatiskt via GPS med korta intervaller under träningen. När foot POD:en har parats ihop med klockan och aktiverats för det aktuella sportläget hämtas informationen om hastighet och sträcka alltid från foot POD:en.

Foot POD:en kalibreras automatiskt som standard. Du kan stänga av funktionen under Aktivera på alternativmenyn i sportläget, förutsatt att foot POD:en har parats ihop med klockan och används i det valda sportläget.

Du kan kalibrera foot POD:en manuellt om du vill få mer exakta mätningar av hastighet och sträcka. Utför kalibreringen på en exakt uppmätt sträcka, till exempel en 400-meters löparbana.

Så här kalibrerar du en foot POD med Suunto Ambit3 Peak:

 1. Fäst foot POD:en på din sko. Mer information finns i användarhandboken till foot POD:n.
 2. Välj ett sportläge (till exempel Löpning) på startmenyn.
 3. Börja löpa i din vanliga hastighet. När du passerar startlinjen trycker du på Start Stop för att starta registreringen.
 4. Löp en sträcka på 800–1 000 meter i din vanliga hastighet (till exempel två rundor på en 400-meters löparbana).
 5. För att pausa registreringen trycker du på Start Stop när du når mållinjen.
 6. Tryck på Back Lap för att stoppa registreringen. Spara loggen med Start Stop när du har avslutat träningen. Om du inte vill spara loggen trycker du på Light Lock. Rulla igenom översiktsvyerna med Nästa tills du kommer till distansöversikten. Justera sträckan som visas på skärmen till den faktiska sträckan med Start Stop och Light Lock. Bekräfta med Nästa.
 7. Bekräfta POD-kalibreringen med Start Stop. Din foot POD har nu kalibrerats.
OBS:

Om anslutningen till foot POD:en var instabil under kalibreringen kan det hända att du inte kan justera sträckan i översiktsvyn. Kontrollera att foot POD:en är fäst ordentligt enligt anvisningarna och försök igen.

Om du springer utan foot POD kan du fortfarande registrera antalet steg per minut (kadens) via handleden. Kadensen som uppmäts via handleden används i kombination med FusedSpeed (se FusedSpeed). Registreringen är alltid aktiverad i vissa sportlägen, t.ex. löpning, terränglöpning, löpband, orientering och friidrott.

Om en foot POD identifieras när du påbörjar träningen skrivs kadensen som uppmätts via handleden över med kadensen som uppmäts via foot POD:en.

Kalibrera power POD och lutning

Suunto Ambit3 Peak kalibrerar automatiskt din POD när den hittas. Du kan även kalibrera din power POD manuellt när som helst under träningen.

Så här kalibrerar du en power POD manuellt:

 1. Håll Nästa intryckt i ett sportläge för att öppna alternativmenyn.
 2. Sluta trampa och lyft fötterna från pedalerna.
 3. Rulla till Kalibrera Power POD med Light Lock och välj med Nästa.

Suunto Ambit3 Peak börjar kalibrera POD:en och meddelar om kalibreringen lyckades eller misslyckades. Den nedersta raden på skärmen visar aktuell frekvens som används med power POD:en. Föregående frekvens visas inom parentes.

calibration ongoing Ambit3

Om power POD:en har en funktion för automatisk nollställning kan du aktivera eller inaktivera den via din Suunto Ambit3 Peak.

Så här aktiverar eller inaktiverar du automatisk nollställning:

 1. Tryck på Start Stop när kalibreringen är klar.
 2. Ställ in automatisk nollställning på På/Av med Light Lock och bekräfta med Nästa.
 3. Vänta tills inställningen har slutförts.
 4. Upprepa åtgärden om inställningen misslyckades eller om anslutningen till power POD:en avbryts.

setting autozero

Du kan kalibrera lutning för en power POD som använder CTF (Crank Torque Frequency).

Så här kalibrerar du lutning:

 1. Tryck på Start Stop när kalibreringen av power POD:en är klar.
 2. Ställ in korrekt värde enligt handboken till power POD:en med Light Lock och bekräfta med Nästa.
 3. Vänta tills inställningen har slutförts.
 4. Upprepa åtgärden om inställningen misslyckades eller om anslutningen till power POD:en avbryts.

calibrating slope

Innehållsförteckning