Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Peak Användarhandbok - 2.5

Tid

Tidsskärmen på Suunto Ambit3 Peak visar följande information:

 • Översta raden: datum
 • Mellersta raden: tid
 • Nedersta raden: ändra med View för att visa ytterligare information, t.ex. veckodag, dubbel tid, daglig stegräkning och batterinivå.

time display

Så här öppnar du tidsinställningarna:

 1. Håll Next intryckt så att alternativmenyn öppnas.
 2. Tryck på Next så att general öppnas.
 3. Skrolla till Time/date med Start Stop och öppna med Next.

På menyn Time/date kan du ange följande:

 • Tid
 • Datum
 • GPS timekeeping
 • Dubbel tidvisning
 • Larm

Så här ändrar du tidsinställningar:

 1. I menyn Time/date skrollar du till önskad inställning med Start Stop eller Light Lock och väljer inställning med Next.
 2. Ända värdena med Start Stop och Light Lock och spara med Next.
 3. Gå tillbaka till föregående meny med Back Lap eller håll Next intryckt för att avsluta.

setting time Ambit3

Väckarklocka

Du kan använda Suunto Ambit3 Peak som väckarklocka.

Så här kommer du åt väckarklockan och ställer in alarmet:

 1. Öppna alternativmenyn och välj Allmänna, Tid/datum, Alarm.
 2. Aktivera eller inaktivera alarmet med Start Stop eller Light Lock. Bekräfta med Nästa.
 3. Ange värden för timme och minut med Start Stop och Light Lock. Bekräfta med Nästa.
 4. Gå tillbaka till inställningarna med Back Lap, eller håll Nästa intryckt för att stänga alternativmenyn.

setting alarm Ambit3

När alarmet är aktiverat visas alarmsymbolen på de flesta skärmar.

När larmet ljuder kan du:

 • välja Snooze med Light Lock. Alarmsignalen stängs av och ljuder igen var femte minut tills du stänger av den. Du kan snooza upp till tolv gånger under sammanlagt en timme.
 • Välj Stopp med Start Stop. Alarmet stängs av och ljuder igen vid samma tid nästa dag, om du inte inaktiverar det i inställningarna.

alarm snooze Ambit3

OBS:

När du snoozar blinkar alarmikonen på skärmen Tid.

Tidssynkronisering

Din Suunto Ambit3 Peak tid kan uppdateras genom din smartphone, dator (SuuntoLink) eller GPS-tid.

När du ansluter din klocka till datorn med USB-kabeln, så uppdaterar SuuntoLInk automatiskt din klocktid och datum utefter datorklockan.

GPS-tidtagning

GPS-tidtagning korrigerar skillnaden mellan din Suunto Ambit3 Peak och GPS-tiden. GPS timekeeping korrigerar tiden automatiskt en gång per dag, eller efter att du har justerat tiden manuellt. Även dubbel tidvisning korrigeras.

OBS:

GPS timekeeping korrigerar minuter och sekunder, men inte timmar.

OBS:

GPS timekeeping korrigerar tiden exakt om avvikelsen är mindre än 7,5 minuter. Om avvikelsen är större än så, korrigerar GPS timekeeping den till de närmaste 15 minuterna.

GPS-tidtagning aktiveras automatiskt. Så här inaktiverar du funktionen:

 1. I alternativmenyn går du till Allmänt, sen till Tid/datum och GPS-tidtagning.
 2. Sätt på eller stäng av funktionen för GPS-tidtagning med Start Stop och Light Lock. Godkänn med Next.
 3. Gå tillbaka till inställningar med Back Lap eller håll Next nedtryckt för att lämna.

Innehållsförteckning