Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Peak Användarhandbok - 2.5

Intressepunkter (POI)

Suunto Ambit3 Peak innehåller GPS-navigering som gör det möjligt att navigera till en fördefinierad plats som lagrats som en intressepunkt (POI).

OBS:

Du kan också navigera medan du registrerar en träning (se Navigera under träning).

Så här navigerar du till en POI:

 1. Tryck på Start Stop för att öppna startmenyn.
 2. Rulla till Navigering med Start Stop och bekräfta med Nästa.
 3. Rulla till POIs (Intressepunkter) med Light Lock och välj med Nästa.
  Klockan visar antalet sparade POI och ledigt utrymme för nya POI.
 4. Rulla till den POI som du vill navigera till med hjälp av Start Stop eller Light Lock och välj med Nästa.
 5. Tryck på Nästa för att välja Navigera. Om det är första gången du använder kompassen måste du kalibrera den (se Kalibrera kompassen). När du har aktiverat kompassen, börjar klockan söka efter en GPS-signal och visar GPS hittades när signalen har hittats.
 6. Börja navigera till POI:n. Klockan visar följande information:
 7. indikator som visar riktningen till målet (se nedan)
 8. sträckan till målet
 9. Klockan meddelar när du är framme vid målet.

navigating POI Ambit3

När du står stilla eller rör dig långsamt (< 4 km/h) visar klockan riktningen till intressepunkten (eller ruttpunkten om du följer en rutt) baserat på kompassbäringen.

navigating POI stationary Ambit3

När du befinner dig i rörelse (> 4 km/h) visar klockan riktningen till intressepunkten (eller ruttpunkten om du följer en rutt) baserat på GPS.

Riktningen (eller bäringen) till målet visas med den tomma triangeln. Färdriktningen visas med de heldragna strecken högst upp på skärmen. Om du riktar in dessa mot varandra kan du vara säker på att du rör dig i rätt riktning.

navigating POI moving Ambit3

Kontrollera var du befinner dig

Suunto Ambit3 Peak gör det möjligt att kontrollera koordinaterna för din aktuella plats med GPS.

Så här kontrollerar du var du befinner dig:

 1. Tryck på Start Stop för att öppna startmenyn.
 2. Rulla till Navigering med Start Stop och bekräfta med Nästa.
 3. Tryck på Nästa för att välja Plats.
 4. Tryck på Nästa för att välja Aktuell.
 5. Klockan börjar söka efter en GPS-signal och visar GPS hittades när signalen har hittats. Därefter visas de aktuella koordinaterna på skärmen.
TIPS:

Du kan också kontrollera din plats medan du registrerar en träning genom att hålla Nästa intryckt för att öppna alternativmenyn.

Att lägga till platsen du befinner dig på som POI

Med Suunto Ambit3 Peakkan du spara din nuvarande plats eller ange en plats som intressepunkt. Du kan när som helst navigera till en sparad POI, till exempel under träningen.

Du kan lagra upp till 250 intressepunkter i klockan. Observera att även rutter använder detta utrymme. Om du till exempel har en rutt med 60 ruttpunkter kan du spara ytterligare 190 POI i klockan.

Så här sparar du en plats som POI:

 1. Tryck på Start Stop för att gå till startmenyn.
 2. Rulla till Navigation med Start Stop och öppna med Next.
 3. Tryck på Next för att välja Plats.
 4. Välj BEFINTLIG eller ANGE för att välja värden för longitud eller latitud manuellt.
 5. Tryck på Start Stop för att spara platsen.
 6. Välj en lämplig intressepunkt för platsen. Rulla igenom de olika POI-typerna med Start Stop eller Light Lock. Välj en intressepunktstyp med Next.
 7. Välj ett passande namn för platsen. Rulla igenom alternativen med Start Stop eller Light Lock. Välj ett namn med Next.
 8. Tryck på Start Stop för att spara intressepunkten.

Ta bort en intressepunkt

Du kan ta bort en intressepunkt i klockan.

Så här tar du bort en intressepunkt:

 1. Tryck på Start Stop för att gå till startmenyn.
 2. Rulla till navigering med Start Stop och öppna med Next.
 3. Rulla till Intressepunkter med Light Lock och välj med Next.
  Klockan visar antalet sparade intressepunkter och ledigt utrymme för nya.
 4. Rulla till den intressepunkt du vill radera med Start Stop eller Light Lock och välj med Next.
 5. Rulla till Ta bort med Start Stop. Välj med Next.
 6. Tryck Start Stop för att bekräfta.

Innehållsförteckning