Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Peak Användarhandbok - 2.5

Nedräknare

Du kan använda nedräknaren när du vill räkna ned från en förinställd tid till noll. Klockan avger en kort signal varje sekund under de sista tio sekunderna och avger ett alarm när den når noll.

Du kan visa/dölja nedräknaren på startmenyn under Displayer » Nedräkning. Visa/dölj skärmen med Nästa.

Så här ställer du in nedräkningstiden:

  1. Tryck på Nästa för att öppna nedräkningsskärmen.
  2. Tryck på Visa och ställ in nedräkningstiden.
  3. Ange värden för timme och minut med Start Stop och Light Lock. Bekräfta med Nästa.
  4. Tryck på Start Stop för att starta nedräkningen.

countdown timer Ambit3

TIPS:

Du kan pausa och återuppta nedräkningen med Start Stop.

Innehållsförteckning