Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Peak Användarhandbok - 2.5

Genvägar

Som standardinställning växlar du mellan ljus och mörk skärm genom att hålla Visa intryckt i läget Tid. Du kan ändra genvägen så att den i stället visar ett annat menyalternativ.

Så här definierar du en genväg:

  1. Håll Nästa intryckt för att öppna alternativmenyn, eller tryck på Start Stop för att öppna startmenyn.
  2. Rulla till det menyalternativ som du vill skapa en genväg till.
  3. Håll Visa intryckt för att skapa genvägen.
OBS:

Du kan skapa genvägar till alla menyalternativ, till exempel till enskilda loggar.

I andra lägen kommer du åt förinställda genvägar genom att hålla Visa intryckt. När du till exempel har aktiverat kompassen kommer du åt kompassinställningarna genom att hålla Visa intryckt.

Innehållsförteckning