Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Peak Användarhandbok - 2.5

rutter

Du kan skapa en rutt i Movescount, eller importera en rutt som skapats med en annan tjänst.

Så här lägger du till en rutt:

 1. Gå till www.movescount.com och logga in.
 2. Synka Suunto Ambit3 Peak med Movescount genom att använda Suuntolink och den medföljande USB-kabeln.

Rutter kan också raderas genom Movescount.

Att följa en rutt

Du kan navigera på en rutt du har spelat in från en träning (se Registrera banor).

TIPS:

Du kan också navigera med sportlägen (se Navigera under träning).

Så här följer du en rutt:

 1. Tryck på Start Stop för att gå till startmenyn.
 2. Rulla till Navigering med Start Stop och öppna med Next.
 3. Rulla till Rutter med Start Stop och öppna med Next. Klockan visar antalet sparade rutter och efter det en lista på alla dina rutter.
 4. Rulla till den rutt du vill navigera på med Start Stop eller Light Lock. Välj med Next.
 5. Tryck på Next och välj Navigera.
  Du kan också välja Visa för att först förhandstitta på en rutt och höjdprofilen för den.
 6. Klockan visar alla vägpunkter på den valda vägen. Rulla till ruttpunkten som du vill använda som startpunkt med Start Stop eller Light Lock. Godkänn med Next.
 7. Om du valde en vägpunkt på mitten av vägen kräver Suunto Ambit3 Peak att du väljer navigeringens riktning. Tryck på Start Stop för att välja Forwards eller Light Lock för att välja Backwards. Om du valde den första vägpunkten som startpunkt, så navigerar Suunto Ambit3 Peak rutten framåt (från den första till den sista vägpunkten). Om du valde den sista vägpunkten som startpunkt, navigerar Suunto Ambit3 Peak rutten bakåt (från den sista vägpunkten till den första.
 8. Om du använder kompassen för första gången måste den kalibreras (se Kalibrera kompassen). När du aktiverat kompassen, börjar klockan leta efter en GPS-signal och visar GPS hittad när den mottagit signalen.
 9. Börja navigering till ruttens första vägpunkt. Klockan informerar dig när du närmar dig en vägpunkt och startar automatiskt navigeringen till den nästa vägpunkten på rutten.
 10. Innan ruttens sista vägpunkt meddelar klockan att du har nått ditt mål.

navigating route Ambit3

navigating route2 Ambit3

Så här hoppar du över en ruttpunkt längs rutten:

 1. När du navigerar en rutt, håll Next nedtryckt för att gå till alternativmenyn.
 2. Tryck på Next för att välja Navigering.
 3. Rulla till Hoppa över vägpunkt med Start Stop och välj med Next. Klockan hoppar över vägpunkten och börjar navigera direkt till ruttens nästa vägpunkt.

skipping waypoint Ambit3

Under pågående navigering

Under navigering kan du trycka på View för att bläddra mellan följande vyer:

 1. fullständig banvy som visar hela rutten
 2. inzoomad vy över rutten Du kan ändra kartans riktning i inställningarna under ALLMÄNNA » Karta.
 3. Framåt upp: Visar den inzoomade kartan med riktning uppåt.
 4. Norr up: Visar den inzoomade kartan med riktning mot norr.
 5. vy för ruttpunktsnavigering

during navigation Ambit3

Fullständig banvy

I den fullständiga banöversikten visas följande information:

 • (1) Pil som visar var du befinner dig och pekar i den riktning du rör dig
 • (2) Nästa ruttpunkt längs rutten
 • (3) Första och sista ruttpunkt längs rutten
 • (4) Närmaste intressepunkt visas som en ikon
 • (5) Skala för den fullständiga banvyn

fulltrack view

OBS:

I den fullständiga vyn är norr alltid uppåt.

Vy för ruttpunktsnavigering

I vyn för ruttpunktsnavigering visas följande information:

 • (1) Pil som visar riktningen till nästa ruttpunkt
 • (2) Avstånd till nästa ruttpunkt
 • (3) Nästa ruttpunkt som du är på väg emot

waypoint view Ambit3

Vy över höjdprofil

I vyn över höjdprofilen visas följande information:

 1. Total stigning
 2. Realtidsprofil med en prickad lodrätt linje som visar aktuell plats
 3. Kvarstående stigning

ascent profile Ambit3

OBS:

Om du använder barometern eller automatisk profil (se Anpassa profilen till aktiviteten) bör du ändra inställningen höjd-baro till höjdmätare för att höjdprofilen ska bli så precis som möjligt.

Innehållsförteckning