Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Peak Användarhandbok - 2.5

Träna med sportlägen

Använd sportlägena (se Sportlägen) när du vill registrera träningsloggar och se information under träningen.

Du når sportlägena på menyn Träna genom att trycka på Start Stop.

Använda Suunto Smart Sensor

Du kan använda en Bluetooth® Smart-kompatibel pulssensor, till exempel Suunto Smart Sensor, tillsammans med Suunto Ambit3 Peak för att få mer detaljerad information om träningsintensiteten.

Under träningen visar pulssensorn följande:

 • puls i realtid
 • snittpuls i realtid
 • puls i diagramform
 • förbrukade kalorier under träningen
 • vägledning till träning inom inställda pulsnivåer
 • högsta träningseffekt

Efter träningen visar pulssensorn följande:

 • totalt antal förbrukade kalorier under träningen
 • snittpuls
 • maxpuls
 • återhämtningstid

Om du använder Suunto Smart Sensor kan du dessutom dra nytta av fördelarna med ett pulsminne. Minnesfunktionen i Suunto Smart Sensor sparar informationen så fort kopplingen till Suunto Ambit3 Peak avbryts.

Det innebär att du kan få tillförlitlig information om träningsintensiteten också under aktiviteter som till exempel simning, där vattnet blockerar kopplingen till enheten. Du kan till och med lägga ifrån dig din Suunto Ambit3 Peak efter att du har startat registreringen. Mer information finns i användarhandboken för Suunto Smart Sensor.

Utan pulssensor visar Suunto Ambit3 Peak kaloriförbrukning och återhämtningstid vid löpning och cykling, där intensiteten beräknas baserat på hastighet. Vi rekommenderar att du använder en pulssensor för bästa möjliga intensitetsvärden.

Mer information finns i användarhandboken till Suunto Smart Sensor eller den Bluetooth Smart-kompatibla pulssensorn.

Sätta på Suunto Smart Sensor

Innan du börjar du använda Suunto Smart Sensor:

 1. Fäst sensorn i spännet.
 2. Justera längden på bandet efter behov.
 3. Fukta elektrodytorna på bandet med vatten eller gel.
 4. Sätt på bandet så att det sitter bekvämt och vänd Suunto-logotypen utåt.

putting on belt

Smart Sensor startas automatiskt när den identifierar en puls.

TIPS:

Bär bandet mot naken hud för bästa möjliga resultat.

Ytterligare information och felsökning finns i användarhandboken till Suunto Smart Sensor.

OBS:

Torr hud under elektroderna på bältet, ett löst åtsittande bälte och syntetiska textilmaterial kan ge onormalt hög pulsavläsning. Fukta bälteselektroderna ordentligt och dra åt bältet för att undvika toppar i pulsavläsningen. Konsultera en läkare om du är oroad över din puls.

Starta träning

Så här startar du en träning:

 1. Tryck på Start Stop för att öppna startmenyn.
 2. Tryck på Nästa för att välja Träna.
 3. Rulla igenom sportlägena med Start Stop eller Light Lock och välj önskat läge med Nästa.
 4. Klockan söker automatiskt efter en signal från pulsbältet om det valda sportläget är kopplat till pulsbälte. Vänta tills klockan hittar puls- och/eller GPS-signalen, eller tryck på Start Stop för att välja Senare. Klockan fortsätter söka efter pulsen/GPS-signalen.
 5. Tryck på Start Stop för att börja registrera träningen. Håll Nästa intryckt om du vill välja ytterligare alternativ under träningen.

starting exercise Ambit3

Under träning

Suunto Ambit3 Peak visar en mängd information under träningen. Vilken information som visas beror på vilket sportläge du har valt (se Sportlägen). Du får ännu mer information om du använder pulsbälte och GPS under träningen.

Här följer några förslag på hur du kan använda klockan under träning:

 • Tryck på Nästa för att bläddra igenom skärmarna i sportläget.
 • Tryck på Visa för att se information på den nedersta raden av skärmen.
 • Undvik att stoppa loggregistreringen eller göra oönskade varv av misstag genom att hålla Light Lock intryckt och låsa knapparna.
 • Tryck på Start Stop när du vill pausa registreringen. Återuppta registreringen genom att trycka på Start Stop en gång till.

Registrera banor

Beroende på det sportläge du valt kan din Suunto Ambit3 Peak registrera varierande information under träningens gång.

Om ditt sportläge stöder GPS registrerar Suunto Ambit3 Peak även in ditt spår under träningen. Du kan se ditt spår i Suunto-appen som en del av den inspelade träningen.

Registrera varv

Under träningen kan du registrera varv manuellt eller automatiskt genom att ställa in intervallet för automatiska varv (Autolap) i Movescount. När du registrerar varv automatiskt registrerar Suunto Ambit3 Peak varven utifrån den sträcka du har angett i Movescount.

Om du vill registrera varv manuellt trycker du på Back Lap under träningen.

laps Ambit3

Suunto Ambit3 Peak visar följande information:

 • översta raden: deltid (tid från att starten loggas)
 • mellersta raden: varvnummer
 • nedersta raden: varvtid
OBS:

Träningssammanfattningen visar alltid minst ett varv – träningen från start till mål. Varven som du har sprungit under träningen visas som ytterligare varv.

Navigera under träning

Om du vill löpa en rutt eller springa till en intressepunkt (POI) väljer du ett sportläge, till exempel Löp rutt, och börjar navigera direkt.

Du kan också navigera runt en rutt eller till en intressepunkt under träningen med hjälp av andra sportlägen som är GPS-aktiverade.

Så här navigerar du under träning:

 1. När du öppnat ett GPS-aktiverat sportläge håller du Nästa intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Tryck på Nästa för att välja Navigering.
 3. Rulla till POI (Intressepunkter) eller Rutter med Light Lock och välj med Nästa.
  Navigeringsguiden visas som den sista skärmen i det valda sportläget.

navigating during exercise Ambit3

Inaktivera navigeringen genom att gå tillbaka till Navigering på alternativmenyn och välja Avsluta navigering.

OBS:

Om inställningen för GPS-noggrannhet (se GPS-noggrannhet och energiförbrukning) i sportläget är Good (Bra) eller lägre, ändras den till Best (Bäst) under navigering. Detta medför att batteriförbrukningen ökar.

Använda kompassen under träning

Du kan aktivera kompassen under träningen och lägga till den i ett anpassat sportläge.

Så här använder du kompassen under träning:

 1. Håll Nästa intryckt i ett sportläge för att öppna alternativmenyn.
 2. Rulla till Aktivera med Light Lock och välj med Nästa.
 3. Rulla till Kompass med Light Lock och välj med Nästa.
 4. Kompassen visas som den sista skärmen i det anpassade sportläget.

using compass during exercise Ambit3

Inaktivera kompassen genom att gå tillbaka till Aktivera på alternativmenyn och välja Avsluta kompass.

Ställa in höjd under träning

Om du inte vill använda FusedAlti (se FusedAlti) och känner till den exakta höjden över marken (till exempel från en skylt på en välbesökt bergsstig) kan du ställa in höjden manuellt medan du registrerar en träning. När du ställer in höjden manuellt inaktiveras FusedAlti (om funktionen var aktiverad).

Så här ställer du in höjd under träning:

 1. Håll Nästa intryckt i ett sportläge för att öppna alternativmenyn.
 2. Rulla till HÖJD-BARO med Start Stop och välj med Nästa.
 3. Välj Höjd med Nästa.
 4. Ange aktuell höjd med Start Stop och Light Lock.
 5. Bekräfta och avsluta genom att hålla Nästa intryckt.

Innehållsförteckning