Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Peak Användarhandbok - 2.5

Kompass

Suunto Ambit3 Peak har en digital kompass med vilken du kan orientera dig i förhållande till den magnetiska nordpolen. Kompassen kompenserar för lutning och visar korrekta värden också när den inte är i horisontellt läge.

Du kan visa/dölja kompasskärmen på startmenyn under DISPLAYER » Kompass. Visa/dölj skärmen med Nästa.

Kompasskärmen innehåller följande information:

 • Mellersta raden: kompassriktning i grader
 • Nedersta raden: växla mellan aktuell riktning i kardinalstreck, tid och tom vy med Visa

compass Ambit3

Kompassen sätts automatiskt i energisparläge efter en minut. Aktivera den på nytt med Start Stop.

Kalibrera kompassen

Innan du använder kompassen för första gången måste du kalibrera den. Vrid och vänd klockan i olika riktningar tills den avger en signal som indikerar att kalibreringen är klar.

calibrating compass Ambit3

Om du redan har kalibrerat kompassen och vill kalibrera om den, kan du använda alternativet Kalibrering på alternativmenyn.

Om kalibreringen lyckades visas meddelandet Kalibrering lyckades. Om kalibreringen misslyckades, visas meddelandet Kalibrering misslyckades. Tryck på Start Stop om du vill göra ett nytt kalibreringsförsök.

Så här kalibrerar du kompassen manuellt:

 1. Håll Nästa intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Välj ALLMÄNNA med Nästa.
 3. Rulla till Kompass med Light Lock och välj med Nästa.
 4. Tryck på Nästa för att välja Kalibrering.

Ställa in missvisningsvärde

Ställ in ett exakt missvisningsvärde så att du får korrekta kompassvärden.

Kartor på papper pekar mot den geografiska nordpolen. Kompasser pekar däremot mot den magnetiska nordpolen – ett område ovanför jordklotet dit jordens magnetfält drar. Eftersom den magnetiska nordpolen och den geografiska nordpolen inte finns på samma plats, måste du ställa in missvisningen på kompassen. Missvisningen är vinkeln mellan den magnetiska och den geografiska nordpolen.

Missvisningsvärdet visas på de flesta kartor. Den magnetiska nordpolen flyttas något varje år, så det mest korrekta missvisningsvärdet erhåller du via internet (till exempel på www.magnetic-declination.com).

Orienteringskartor är däremot ritade utifrån den magnetiska nordpolen. Det innebär att när du använder en orienteringskarta måste du stänga av korrigeringen av missvisning genom att ställa in missvisningsvärdet till 0 grader.

Så här anger du missvisningsvärdet:

 1. Håll Nästa intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Tryck på Nästa för att välja Allmänna.
 3. Rulla till Kompass med Light Lock och välj med Nästa.
 4. Rulla till Missvisning med Light Lock och välj med Nästa.
 5. Stäng av missvisningen genom att välja , eller välj V (väst) eller Ö (öst).
 6. Ange missvisningsvärdet med Start Stop eller Light Lock.
 7. Tryck på Nästa för att bekräfta.

setting declination Ambit3

TIPS:

Du kan också ange kompassinställningarna genom att hålla Visa intryckt i läget Kompass.

Låsa bäring

Du kan markera riktningen till ditt mål i relation till norr genom att låsa bäringen.

Så här låser du en bäring:

 1. Aktivera kompassen, håll klockan framför dig och vänd dig i riktning mot ditt mål.
 2. Tryck på Back Lap för att låsa aktuell gradangivelse på klockan som bäring.
 3. En tom triangel visar den låsta bäringen i relation till norrindikatorn (fylld triangel).
 4. Tryck på Back Lap om du vill radera den låsta bäringen.

setting bearing lock Ambit3

OBS:

När du använder kompassen i träningsläge fungerar knappen Back Lap endast för att låsa och radera bäringen. Stäng kompassvyn om du vill registrera ett varv med Back Lap.

Innehållsförteckning