Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Peak Användarhandbok - 2.5

Multisportträning

Du kan använda Suunto Ambit3 Peak vid multisportträning, växla mellan olika sportlägen (se Sportlägen) under träningens gång, samt se sportspecifik information under träningen och i loggöversikten.

Du kan ändra sporten manuellt under träningen, eller skapa ett multisportläge och växla mellan sporterna i ordning – till exempel vid triathlon.

Växla sportlägen manuellt

Suunto Ambit3 Peak ger dig möjlighet att växla till ett annat sportläge under träning utan att du behöver stoppa registreringen. Alla sportlägen som du har använt under träningen registreras i loggen.

Så här växlar du sportläge manuellt under träning:

  1. Öppna sportlägena genom att hålla Back Lap intryckt medan du registrerar träningen.
  2. Rulla igenom alternativen med Start Stop eller Light Lock.
  3. Välj ett lämpligt sportläge med Nästa. Suunto Ambit3 Peak fortsätter att registrera loggen och informationen för det valda sportläget.

switching sport during exercise Ambit3

OBS:

Suunto Ambit3 Peak registrerar ett varv varje gång du växlar till ett annat sportläge.

OBS:

Loggregistreringen pausas inte när du växlar till ett annat sportläge. Du kan pausa registreringen manuellt med Start Stop.

Använda ett multisportläge

Du kan skapa ett eget multisportläge eller använda ett befintligt standardsportläge, som Triathlon. Multisportläget kan bestå av flera olika sportlägen i en viss ordning. Varje sport kan dessutom ha en egen intervallklocka

Så här använder du ett multisportläge:

  1. Tryck på Start Stop för att starta loggregistreringen.
  2. Håll Back Lap intryckt för att växla till nästa sportläge under träningen.

Innehållsförteckning