Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Peak Användarhandbok - 2.5

Servicemenyn

Öppna servicemenyn genom att hålla Back Lap och Start Stop intryckta samtidigt.

service menu Ambit3

Servicemenyn innehåller följande funktioner:

 • Info:
  • Air pressure: visar aktuellt absolut lufttryck och aktuell temperatur.
  • BLE: visar aktuell version av Bluetooth Smart.
  • Version: visar aktuell version av program- och maskinvara.
 • Test:
  • LCD test: testa att LCD-skärmen fungerar på rätt sätt.
 • Action:
  • Power off: sätt klockan i viloläge.
  • GPS reset: återställ GPS:en
  • Clear data: rensa kalibrering av återhämtningstest.
OBS:

Power off är ett lågenergiläge. Återaktivera klockan genom att ansluta USB-kabeln (och strömkällan) till den. Guiden för grundinställningar visas. Alla inställningar utom tid och datum behålls. Bekräfta inställningarna med hjälp av startguiden.

OBS:

Klockan växlar till energisparläge om den inte använts under tio minuter. Klockan återaktiveras vid rörelse.

OBS:

Innehållet på servicemenyn kan, i samband med uppdatering, komma att ändras utan föregående meddelande.

Nollställ GPS

Om GPS:en inte hittar någon signal, kan du nollställa GPS-data på servicemenyn.

Så här nollställer du GPS:en:

 1. Skrolla till Action med Light Lock och öppna med Next.
 2. Tryck på Light Lock, skrolla till GPS reset och öppna med Next.
 3. Tryck på Start Stop och bekräfta GPS-nollställning, eller tryck på Light Lock om du vill avbryta.
OBS:

När du nollställer GPS:en nollställs alla GPS-data, kompasskalibreringsvärden och återhämtningstider. Sparade loggar raderas inte.

Innehållsförteckning