Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Peak Användarhandbok - 2.5

Aviseringar

Om du har parkopplat din klocka med Suunto-appen så kan du ta emot aviseringar om sådant som inkommande samtal och textmeddelanden på din klocka. När du tar emot en avisering visas ett popup-meddelande på klockans urtavla.

notifications Ambit3

Så här får du meddelanden på klockan:

  1. Håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
  2. Tryck Light Lock för att bläddra till ANSLUTNING och tryck på Next.
  3. Tryck Light Lock för att bläddra till Inställningar och tryck på Next.
  4. Tryck Light Lock för att bläddra till Meddelanden och tryck på Next.
  5. Växla på/av med Light Lock och tryck på Next.
  6. Avsluta genom att hålla Next intryckt.

När du har aktiverat meddelanden avger din Suunto Ambit3 Peak en ljudsignal och visar en meddelandeikon på den nedersta raden vid varje ny händelse.

Så här visar du meddelanden på klockan:

  1. Håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
  2. Tryck Light Lock för att bläddra till ANSLUTNING och tryck på Next.
  3. Bläddra till Meddelanden med Light Lock och välj med Next.
  4. Bläddra bland meddelandena med Start Stop eller Light Lock.

Högst tio meddelanden kan visas samtidigt. Meddelandena lagras i klockan tills du raderar dem från den mobila enheten. Meddelanden som är äldre än en dag visas inte.

Innehållsförteckning