Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Sommarrea på Suunto: upp till 60 % rabatt >

Suunto Ambit3 Peak Användarhandledning - 2.4

Väderindikatorer

Väderindikatorer

Utöver barometergrafen (se Använda profilen Barometer) har Suunto Ambit3 Peak två väderindikatorer: vädertrend och stormvarning.

Vädertrendindikatorn visas som en vy på tidsskärmen så att du snabbt kan se väderomslag.

weather trend Ambit3 Peak

Vädertrendindikatorn består av två streck som bildar en pil. Varje streck motsvarar en tretimmarsperiod. Vid en förändring i barometertrycket på mer än 2 hPa (0,59 inHg) under en tretimmarsperiod byter pilen riktning. Exempel:

weather trend droppingtrycket föll kraftigt under de senaste sex timmarna.
weather trend steady risingtrycket var stabilt, men steg kraftigt under de senaste tre timmarna
weather trend rising droppingtrycket steg kraftigt, men föll kraftigt under de senaste tre timmarna.

Stormvarning

Ett kraftigt fall i barometertrycket innebär vanligen att oväder är på väg och att du bör söka skydd. När funktionen stormvarning är aktiverad avger Suunto Ambit3 Peak ett alarm och en oväderssymbol blinkar när trycket faller 4 hPa (0,12 inHg) eller mer under en tretimmarsperiod.

OBS:

Stormvarningen fungerar inte om du har aktiverat höjdmätarprofilen. Se Anpassa profilen till aktiviteten.

Så här aktiverar du Stormvarning:

  1. Håll Nästa intryckt för att öppna alternativmenyn.
  2. Rulla till Höjd-baro med Light Lock och bekräfta med Nästa.
  3. Tryck på Nästa för att välja Stormvarning.
  4. Ställ in stormvarningen i läget eller Av med Start Stop eller Light Lock. Bekräfta med Nästa.

Tryck på valfri knapp för att stänga av stormvarningen när den avges. Om du inte trycker på någon knapp upprepas alarmet en gång efter fem minuter. Oväderssymbolen syns på skärmen tills väderförhållandena har stabiliserats (tryckfallet stannar av).

När en stormvarning avges medan du registrerar en träning genereras ett särskilt varv (som kallas för stormvarning).

TIPS:

Du kan aktivera eller inaktivera stormvarningen på alternativmenyn i ett sportläge.