Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Peak Användarhandbok - 2.5

Automatisk växling

Du kan ställa in klockan så att den rullar igenom sportlägesskärmarna automatiskt genom att välja Aut. växling.

I Movescount kan du aktivera eller inaktivera Automatisk växling för varje sportläge, samt ställa in hur länge skärmarna ska visas.

Du kan också aktivera och inaktivera Automatisk växling under träningen utan att det påverkar inställningarna i Movescount.

Så här aktiverar eller inaktiverar du Automatisk växling under träning:

  1. Håll Nästa intryckt i ett sportläge för att öppna alternativmenyn.
  2. Rulla till Aktivera med Light Lock och välj med Nästa.
  3. Rulla till Aut. växling med Start Stop och välj med Nästa.
  4. Växla mellan att aktivera/inaktivera med Start Stop eller Light Lock.
  5. Håll Nästa intryckt för att avsluta.

Innehållsförteckning