Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Peak Användarhandbok - 2.5

Inställning

Suunto Ambit3 Peak startar automatiskt när du ansluter den till datorn eller en USB-laddare via den medföljande USB-kabeln.

Så här börjar du använda din sportklocka:

  1. Anslut sportklockan till en strömkälla via den medföljande USB-kabeln.
  2. Koppla från USB-kabeln om du använder en dator (för att låsa upp knapparna).
  3. Tryck på Start Stop eller Light Lock för att bläddra till det språk du vill ha, och tryck på Next för att välja.
  4. Parkoppla med Suunto-appen (se Suunto-appen) genom att trycka på Start Stop eller hoppa över genom att trycka på Next.
  5. Följ anvisningarna i startguiden för att slutföra grundinställningarna. Ange värden med Start Stop eller Light Lock och tryck på Next för att acceptera och fortsätta till nästa steg.
  6. Anslut klockan till USB-kabeln igen och ladda den tills batteriindikatorn visar 100 %.

startup wizard Ambit3

Det tar cirka två till tre timmar att ladda ett urladdat batteri. Knapparna är låsta medan USB-kabeln är ansluten till klockan och datorn.

Du kan avsluta startguiden när som helst genom att hålla Nästa intryckt.

Startguiden omfattar följande inställningar:

  • Enheter
  • Tid
  • Datum
  • Personliga inställningar (kön, ålder, vikt)

Innehållsförteckning