Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Fyzické zdroje

Hodinky dokážu merať úrovne stresu a regenerácie počas dňa, čím vám pomáhajú zaručiť dostatok zdrojov na zvládnutie dňa a na udržiavanie zdravej rovnováhy medzi aktivitou, stresom a zotavením.

Dlaždica Resources poskytuje rýchly spôsob na kontrolu vašej aktuálnej úrovne zdrojov alebo zobrazenie, ako spánok, denná aktivita a stres ovplyvňujú vaše fyzické zdroje, prostredníctvom 24-hodinového grafu. Graf sa aktualizuje každých 30 minút, no aktuálna úroveň zdrojov sa aktualizuje častejšie. Zelené stĺpce signalizujú obdobia, kedy ste sa zotavovali.

Ak Suunto 7 používate na monitorovanie spánku, môžete monitorovať aj množstvo fyzických zdrojov získaných počas noci a celkovú úroveň fyzických zdrojov pri zobudení.

Informácie o fyzických zdrojoch nájdete aj v aplikácii Suunto Wear v ponuke Diary > Daily activity.

Table of Content