Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Možnosti cvičenia

Tóny a vibrácie počas cvičenia
Dĺžka bazéna
Šetrenie energie

Tóny a vibrácie počas cvičenia

Aplikácia Suunto Wear používa zvuky a vibrácie na upozorňovanie počas cvičenia, aby ste mohli sledovať svoj pokrok aj bez neustáleho sledovania obrazovky. Príklad: pri automatickej aktualizácii úseku sa ozve zvuk a hodinky zavibrujú, aby vám neunikli žiadne dôležité štatistiky.

Spravovanie tónov

 1. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte aplikáciu Suunto Wearsuunto-wear-app-icon.

 2. Potiahnite nahor na ponuke a prejdite na položku Exercise optionsexercise-options-icon » Tones & vibration.

 3. Zapnite alebo vypnite funkciu Tones.

Spravovanie vibrácií

 1. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte aplikáciu Suunto Wearsuunto-wear-app-icon.

 2. Potiahnite nahor na ponuke a prejdite na položku Exercise optionsexercise-options-icon » Tones & vibration.

 3. Zapnite alebo vypnite funkciu Vibration.

Dĺžka bazéna

Hodinky pri určovaní plaveckých intervalov a meraní tempa plávania a preplávanej vzdialenosti využívajú dĺžku bazéna. Dĺžku bazéna môžete jednoducho nastaviť pred začatím plávania v možnostiach cvičenia.

Nastavenie dĺžky bazéna

 1. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte aplikáciu Suunto Wearsuunto-wear-app-icon.
 2. Ťuknite na aktivitu pod tlačidlom spustenia.

suunto-wear-app-start-swimming-select-sport-mode

 1. Vyberte športový režim Pool swimming.

suunto-wear-app-select-pool-swimming

 1. Potiahnite nahor na ponuke a prejdite na položku Exercise options » Pool length.

suunto-wear-app-pool-length-setting

 1. Nastavte správnu dĺžku bazéna.
 2. Vráťte sa do úvodného zobrazenia a začnite cvičiť.

suunto-wear-app-start-pool-swimming

Šetrenie energie

Zmena presnosti polohy
Zmena nastavení displeja

Zmena presnosti polohy

Pri nahrávaní cvičenia hodinky Suunto 7 aktualizujú informácie o polohe každú sekundu. Ak chcete šetriť energiu batérie, môžete zmeniť presnosť GPS pred cvičením alebo počas cvičenia.

Možnosti Location accuracy sú:

 • Best: ~ 1-sekundový interval zisťovania GPS, najvyššia spotreba energie
 • Good: ~ 10-sekundový interval zisťovania GPS, stredná spotreba energie

Ak vyberiete možnosť Good Location accuracy, batéria počas vonkajších cvičení vydrží dlhšie. V niektorých športových režimoch, ako je napríklad beh alebo jazda na bicykli, sa na zlepšenie kvality sledovania používa funkcia FusedTrack™. Funkcia FusedTrack pomocou snímačov pohybu zaznamenáva váš pohyb medzi zisťovaniami GPS, čím sa zabezpečuje lepšie sledovanie vášho cvičenia.

Zmena nastavenia Location accuracy pred cvičením:

 1. Vyberte športový režim pre vonkajšiu aktivitu s GPS ako beh, bicyklovanie alebo chôdza.
 2. Prejdite nadol a vyberte položku Power saving » Location accuracy.
 3. Zmeňte nastavenie Location accuracy na možnosť Good.

Zmena nastavenia Location accuracy počas cvičenia:

 1. Držte stlačené dolné tlačidlo alebo potiahnite nahor z dolnej časti obrazovky na otvorenie ponuky.
 2. Prejdite nadol a vyberte položku Power saving » Location accuracy.
 3. Zmeňte nastavenie Location accuracy na možnosť Good.
POZNÁMKA:

Nastavenia úspory energie, ktoré vyberiete, sa uložia do športového režimu. Výberom toho istého športového režimu (napr. beh) druhýkrát sa automaticky použije predtým použitá konfigurácia úspory energie (Location accuracy, nastavenia zobrazenia atď.).

Zmena nastavení displeja

Predvolene sú nastavenia Display počas cvičenia nastavené na možnosť vypnutia, aby sa optimalizovala výdrž batérie.

Vždy zapnutá mapa
Spravovanie vždy zapnutej mapy počas cvičenia

Vždy zapnutá mapa

Ak vykonávate také cvičenie, pri ktorom je potrebné neustále vidieť mapu, môžete ponechať mapu počas cvičenia zapnutú.

Nezabudnite:

 • Ponechanie zapnutej obrazovky počas celého cvičenia výrazne znižuje výdrž batérie.

 • Keďže u OLED displejov sa môže prejavovať efekt trvalého obrazu alebo vypálenia obrazovky, ponechanie obrazovky zapnutej na dlhý čas ovplyvňuje životnosť displeja.

Zapnutie vždy zapnutej mapy pred cvičením

Aktivovaním nastavenia Always-on map sa mapa bude zobrazovať neustále aj bez otočenia zápästia alebo stlačenia vypínača:

 1. Vyberte športový režim, ktorý chcete použiť.
 2. Prejdite nadol a vyberte položku Power saving » Display » Always-on map
 3. Aktivujte nastavenie Always-on map.
POZNÁMKA:

Aktiváciu nastavenia vždy zapnutej mapy sa zvýši spotreba batérie.

POZNÁMKA:

Nastavenia Power saving, ktoré vyberiete, sa uložia do športového režimu. Výberom toho istého športového režimu (napr. beh) druhýkrát sa automaticky použije predtým použitá konfigurácia funkcie Power saving (Always-on map, Location accuracy atď.).

Spravovanie vždy zapnutej mapy počas cvičenia

 1. Držte stlačené dolné tlačidlo alebo potiahnite nahor z dolnej časti obrazovky na otvorenie ponuky.

suunto-wear-app-exercise-enter-map-options

 1. Vyberte položku Power saving » Display » Always-on map
 2. Aktivujte nastavenie Always-on map.
 3. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte pravé horné tlačidlo alebo potiahnite nadol.

Table of Content