Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Zobrazenie a správa dlaždíc

Dlaždice sú rýchlym spôsobom získania prístupu k informáciám, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie. Môže to byť kontrola stavu tréningu, počasie alebo denný pokrok v cieľoch aktivít.

Suunto 7 majú šesť predinštalovaných dlaždíc – Heart rate, Today, Resources, Sleep, Overview a This week od spoločnosti Suunto.

Zobrazenie a usporiadanie dlaždíc
Pridanie novej dlaždice
Kontrola trendov cvičenia a dennej aktivity so Suunto

Zobrazenie a usporiadanie dlaždíc

  1. Na ciferníku potiahnutím doľava na obrazovke zobrazte dlaždice.
  2. Podržte prst na ktorejkoľvek dlaždici a potom ťuknutím na šípky zmeňte poradie.

Dlaždice môžete usporiadať aj v aplikácii Wear OS by Google v telefóne.

Pridanie novej dlaždice

  1. Na ciferníku potiahnutím doľava na obrazovke zobrazte dlaždice.
  2. Podržte prst na ktorejkoľvek dlaždici.
  3. Potiahnite doľava cez dlaždice a ťuknutím na ikonu + pridajte ďalšie dlaždice.
  4. Prechádzajte zoznamom a ťuknutím na dlaždicu ju vyberte.

Dlaždice môžete pridávať aj v aplikácii Wear OS by Google v telefóne.

Kontrola trendov cvičenia a dennej aktivity so Suunto

Suunto 7 majú šesť dlaždíc od spoločnosti Suunto – Heart rate, Today, Resources, Sleep, This week a Overview – ktoré vám pomôžu sledovať váš tréning a udržať si motiváciu.

Potiahnutím doľava zobrazíte meranie dennej aktivity. Ďalším potiahnutím doľava získate rýchly prehľad o tom, koľko ste cvičili tento týždeň alebo počas posledných 4 týždňov, ktoré športy ste vykonávali a kedy. Ďalším potiahnutím doľava získate rýchly pohľad na to, koľko ste cvičili, či ste mali dostatok regeneračného spánku a či sa dostatočne dobre zotavujete. Kliknutím otvoríte aplikáciu Suunto Wear, v ktorej môžete zobraziť svoj denník.

POZNÁMKA:

Podržte prst na ktorejkoľvek dlaždici a potom ťuknutím na šípky zmeňte poradie.

tiles-suunto-hr

Heart rate

Dlaždica Heart rate poskytuje rýchly spôsob na kontrolu aktuálnej srdcovej frekvencie a 24-hodinový graf vizualizuje zmeny srdcovej frekvencie počas dňa – keď ste v pokoji a keď ste aktívni. Graf sa aktualizuje každých 10 minút, no aktuálna srdcová frekvencia sa meria každú sekundu, aby ste mali aktuálne informácie.

tiles-suunto-today

Today
Kontrolujte si pokrok v rámci denných aktivít pomocou krokov a kalórií.

Celkový počet kalórií spálených za deň závisí od dvoch faktorov: vášho bazálneho metabolizmu (BMR) a vašej fyzickej aktivity.

BMR je množstvo kalórií, ktoré vaše telo spáli pri nečinnosti. Sú to kalórie, ktoré telo potrebuje na to, aby nevychladlo a vykonávalo základné funkcie ako žmurkanie alebo tlkot srdca. Toto číslo závisí od osobného profilu vrátane faktorov ako vek a pohlavie.

Krúžok okolo ikony kalórií sa posúva podľa toho, koľko aktívnych kalórií spálite počas dňa v porovnaní so stanoveným cieľom. Krúžok okolo ikony krokov zobrazuje, koľko krokov ste urobili počas dňa v porovnaní so stanoveným cieľom.

Denný cieľ počtu krokov a kalórií môžete upraviť v aplikácii Suunto v mobilnom telefóne.

POZNÁMKA:

Počas cvičenia hodinky Suunto 7 sledujú celkovú spotrebu energie počas cvičenia (BMR + aktívne kalórie).

POZNÁMKA:

Počet krokov v aplikáciách Google Fit a Suunto Wear sa môže líšiť z dôvodu používania rozdielnych algoritmov.

POZNÁMKA:

Niektoré športové režimy majú vypnuté počítanie krokov, čo bude mať tiež vplyv na denný počet krokov. Dlaždica Google Fit bude zobrazovať kroky pre aktivitu zaznamenanú pomocou niektorého z týchto športových režimov, zatiaľ čo dlaždica Suunto Dnes nebude.

tiles-suunto-body-resources

Resources

Dlaždica Resources poskytuje rýchly spôsob na kontrolu vašej aktuálnej úrovne zdrojov alebo zobrazenie, ako spánok, denná aktivita a stres ovplyvňujú vaše fyzické zdroje, prostredníctvom 24-hodinového grafu. Graf sa aktualizuje každých 30 minút, no aktuálna úroveň zdrojov sa aktualizuje častejšie.

tiles-suunto-sleep

Sleep
Pravidelný spánok je často spojený s vyššou kvalitou spánku a regeneráciou. Dlaždica Spánok pomáha monitorovať jednotnosť časov spánku. Graf zobrazuje trvania spánku a časy zaspatia a zobudenia za posledné týždne.

Zvýraznená plocha na grafe spánku predstavuje posledných 7 dní monitorovaného spánku. Pomáha vám to sledovať, či dlhodobo máte dostatok spánku.

Na tejto dlaždici sa zobrazuje aj trvanie predchádzajúceho spánku a množstvo fyzických zdrojov získaných počas predchádzajúceho spánku.

tiles-suunto-this-week

This week
Udržujte si dobrý tréningový rytmus na týždennej úrovni a nechajte sa motivovať.

tiles-suunto-overview

Overview (posledné 4 týždne)
Udržujte si rovnováhu medzi tréningom a regeneráciou a plánujte dopredu alebo vykonávajte úpravy podľa potreby.

POZNÁMKA:

Dlaždice od spoločnosti Suunto zobrazia na hodinkách len cvičenia zaznamenané aplikáciou Suunto Wear.

Table of Content