Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Používanie a správa aplikácií

Hodinky Suunto 7 obsahujú niekoľko aplikácií, ktoré vám pomôžu dosahovať rovnováhu medzi každodenným životom a športovaním.

Otvorenie aplikácií v hodinkách
Získanie ďalších aplikácií z obchodu Google Play Store
Odstránenie aplikácií
Aktualizovanie aplikácií

Otvorenie aplikácií v hodinkách

 1. Stlačením vypínača otvorte zoznam aplikácií.

wear-os-power-button-open-apps

 1. Prechádzajte zoznamom a vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete použiť. Naposledy použité aplikácie sa zobrazujú na začiatku zoznamu.

wear-os-app-menu

 1. Ťuknutím na aplikáciu ju otvorte.

Získanie ďalších aplikácií z obchodu Google Play Store

Na stiahnutie ďalších aplikácií z obchodu Google Play Store do hodiniek budete potrebovať:

 1. Stlačením vypínača otvorte zoznam aplikácií.
 2. Ťuknite na aplikáciu Play StorePlayStore icon Wear OS.
  (V prípade potreby postupujte podľa pokynov na pripojenie k Wifi a pridanie účtu Google.)
 3. Ťuknite na ikonu vyhľadávania Search icon Wear OS.
 4. Hľadaný výraz môžete vysloviť ťuknutím na mikrofón Microphone icon Wear OS alebo ho zadať pomocou klávesnice Keyboard icon Wear OS.
 5. Ak chcete stiahnuť aplikáciu do hodiniek, ťuknite na ikonu inštalácie Install icon Wear OS.

Odstránenie aplikácií

Odstránenie aplikácií prostredníctvom obchodu Google Play Store:

 1. Stlačením vypínača otvorte zoznam aplikácií.
 2. Ťuknite na aplikáciu Play StorePlayStore icon Wear OS.
  (V prípade potreby postupujte podľa pokynov na pripojenie k Wifi a pridanie účtu Google.)
 3. Prejdite nadol a ťuknite na položku My appsMyApps icon Wear OS.
 4. Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku Uninstall Uninstall icon Wear OS.

Odstránenie aplikácií prostredníctvom nastavení:

 1. Na ciferníku potiahnite nadol z hornej časti ciferníka.
 2. Ťuknite na položku SettingsSettings icon Wear OS » Apps & notifications » App info.
 3. Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
 4. Ťuknite na položku Uninstall Uninstall icon Wear OS.

Aktualizovanie aplikácií

Ak máte zapnuté nastavenie Auto-update apps, vaše aplikácie sa budú automaticky aktualizovať, keď sa hodinky nabíjajú a sú pripojené k Wifi. Ak nechcete používať funkciu automatickej aktualizácie, môžete aplikácie aktualizovať manuálne.

Spravovanie automatických aktualizácií máp
Manuálne stiahnutie aktualizácií systému

Table of Content