Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Mapy Suunto

suunto-wear-app-maps-general

Aplikácia Suunto Wear obsahuje bezplatné turistické mapy a 15 špecifických teplotných máp na preskúmavanie – aj keď ste offline. Mapy Suunto sú optimalizované pre vonkajšie prostredie, zobrazujú výškové rozdiely s presnými vrstevnicami a okrem základných trás zobrazujú obľúbené cyklistické a lyžiarske trasy. Teplotné mapy vizualizujú miesta, kde trénovali iní používatelia, aby ste aj vy mohli absolvovať najobľúbenejšie trasy.

S mapami Suunto môžete:

 • Vidieť svoju polohu a smer
 • Preskúmavať svoje okolie s turistickými mapami
 • Navigovať po trasách a preskúmavať nové miesta s teplotnými mapami
 • Mať jednoduchý prístup k mapám počas cvičenia
 • Vidieť svoju trasu na mape počas cvičenia
 • Stiahnuť si do hodiniek vlastné offline mapy a používať mapy bez pripojenia k internetu
 • Automaticky sťahovať do hodiniek miestne offline mapy pri pripojení k Wi-Fi počas nabíjania

Úvodné informácie
Gestá na mape
Zobrazenie mapy
Štýly mapy
Teplotné mapy
Offline mapy
Mapa sa nezobrazuje?
Cvičenie s mapami
Navigácia po trase

Úvodné informácie

Ak chcete používať mapy Suunto, hodinky musia byť pripojené na internet alebo si do hodiniek musíte stiahnuť offline mapy.

 1. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte aplikáciu Suunto Wearsuunto-wear-app-icon.
 2. Stlačením pravého horného tlačidla alebo potiahnutím nadol zobrazte mapu.
  Buďte trpezliví, aktivácia mapy môže trvať niekoľko sekúnd.

suunto-wear-app-maps-entering

 1. Prezerajte si mapu a objavujte okolie.
 2. Ak sa chcete vrátiť na začiatok, držte stlačené dolné tlačidlo alebo potiahnite nahor z dolnej časti obrazovky na zatvorenie mapy.

suunto-wear-app-maps-exiting

 1. Ak chcete ukončiť aplikáciu Suunto Wear, stlačte vypínač alebo potiahnite doprava.

Gestá na mape

suunto-wear-app-maps-gestures

Priblíženie a oddialenie
Použite pravé horné a pravé dolné tlačidlo.

Posúvanie mapy
Ťuknite a ťahajte mapu prstom.

Vycentrovanie mapy
Keď je mapa posunutá, ťuknite na ňu.

POZNÁMKA:

Počas cvičenia sa mapa automaticky vycentruje pár sekúnd potom, čo sa začnete pohybovať.

Zobrazenie mapy

suunto-wear-app-maps-view

Poloha
Čierny krúžok označuje vašu aktuálnu polohu na mape. Krúžok je sivý, ak hodinky nemajú presnú aktuálnu polohu.

Šípka kurzu
Šípka kurzu vnútri indikátora polohy zobrazuje smer vášho pohybu.

Mierka mapy
Číselná hodnota v dolnej časti obrazovky mapy zobrazuje vzdialenosť od vašej aktuálnej polohy k miestam okolo vás. Vzdialenosť sa meria od stredu obrazovky po tenký kruh na vonkajšom okraji (polomer).

Štýly mapy

suunto-wear-app-maps-style-menu

Aplikácia Suunto Wear poskytuje na výber niekoľko štýlov mapy – turistická mapa, zimná mapa a 15 typov teplotných máp pre rôzne športy ako beh, terénny beh, cyklistika a plávanie. Predvolene sa v zobrazení mapy zobrazuje turistická mapa Suunto.

Zmena štýlu mapy

Teplotné mapy

Teplotné mapy zobrazujú najobľúbenejšie trasy preskúmavané komunitou Suunto po celom svete na základe miliónov cvičení. Objavujte nové miesta na tréning vo svojom okolí alebo zistite, kde trénujú miestni športovci, keď ste niekde noví. Teplotné mapy môžete preskúmavať priamo v mobilnej aplikácii Suunto.

suunto-combined-heatmap-tall

Aplikácia Suunto Wear má teplotné mapy pre:

 • beh
 • terénny beh
 • cyklistika
 • horská cyklistika
 • všetky dráhy
 • všetka chôdza
 • horolezectvo
 • plávanie
 • surfing a plážové športy
 • všetky veslovacie športy
 • bežecké lyžovanie
 • zjazdové lyžovanie
 • lyžiarske túry
 • kolieskové lyžovanie/korčuľovanie
 • golf

Objavovanie s teplotnými mapami

POZNÁMKA:

Teplotné mapy sú vytvorené na základe cvičení, ktoré sú zdieľané verejne.

Obľúbené východiskové body

heatmap-running-tracking

Keď smerujete na nové miesto alebo trasu, často je ťažké určiť, kde začať. Pozrite si obľúbené východiskové body v aplikácii Suunto Wear alebo mobilnej aplikácii Suunto. Obľúbené východiskové body sa zobrazujú na teplotnej mape ako malé bodky.

Offline mapy

suunto-wear-app-maps-downloading

S aplikáciou Suunto Wear si môžete stiahnuť mapy Suunto do hodiniek, odložiť telefón a používať mapy bez pripojenia na internet. Aplikácia Suunto Wear automaticky sťahuje a aktualizuje miestne offline mapy s teplotnými mapami, keď sa hodinky nabíjajú a sú pripojené k Wi-Fi. Môžete si tiež vytvoriť vlastné offline mapy na vaše cesty a dobrodružstvá ďaleko od domova.

S offline mapami môžete:

 • Používať mapy Suunto a teplotné mapy bez telefónu alebo internetového pripojenia
 • Vychutnávať si rýchlejší zážitok z prehliadania máp
 • Predchádzať poplatkom za roaming a dátové prenosy
POZNÁMKA:

Stiahnuté offline mapy zahŕňajú všetky štýly teplotných máp.

Stiahnutie vlastnej offline mapy
Získanie offline máp pre trasy
Pripojenie k Wi-Fi

Automatické získavanie miestnych offline máp

Miestne offline mapy a teplotné mapy sa aktualizujú a sťahujú automaticky z okolitej oblasti, keď sa hodinky nabíjajú sú pripojené k Wifi na základe vašej poslednej známej polohy. Oblasť stiahnutej mapy sa líši od 35 km × 35 km po 50 km × 50 km (od 22 mi × 22 mi po 31 mi × 31 mi) v závislosti od toho, kde sa nachádzate.

Po dokončení sťahovania mapy sa v hodinkách zobrazí oznámenie.

suunto-wear-app-maps-notification

Mapa sa nezobrazuje?

Buďte trpezliví, aktivácia mapy môže trvať niekoľko sekúnd. Ak sa mapa nezobrazuje ani po chvíli čakania:

 1. Uistite sa, že hodinky sú pripojené k internetu.
  Ak nie je k dispozícii Wifi, skontrolujte, či sú hodinky prepojené so sprievodnou aplikáciou Wear OS v telefóne a či telefón má pripojenie k internetu.
  Ďalšie informácie

suunto-maps-combined-internet-connection

 1. Uistite sa, že hodinky našli signál GPS.
  Aplikácia Suunto Wear potrebuje poznať vašu polohu, aby zobrazila správnu mapu. Ak hodinky neustále vyhľadávajú polohu, uistite sa, že ste vonku v otvorenom priestore.
  Ďalšie informácie

suunto-wear-app-confirm-gps

 1. Stiahnite si offline mapy.
  S offline mapami si môžete vychutnávať rýchlejšiu a plynulejšiu prácu s mapami bez nutnosti pripojenia k telefónu alebo k internetu.
  Ďalšie informácie

Table of Content