Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Ukončenie a prezretie cvičenia

Ukončenie cvičenia
Zobrazenie súhrnu cvičenia
Odstránenie cvičenia
Zobrazenie podrobností o cvičení v mobilnej aplikácii Suunto
Prístup k cvičebnému denníku v hodinkách

Ukončenie cvičenia

Keď docvičíte a chcete ukončiť cvičenie:

  1. Uistite sa, že ste v zobrazení cvičenia.
  2. Stlačte pravé horné tlačidlo.

suunto-wear-app-pause-button-to-end

  1. Potom stlačením dolného tlačidla ukončite a uložte cvičenie.

suunto-wear-app-paused-end-button

Zobrazenie súhrnu cvičenia

suunto-wear-app-exercise-summary-top

Po dokončení cvičenia sa zobrazí súhrn cvičenia, aby ste videli, ako sa vám darilo. Posúvaním si môžete zobraziť podrobné informácie o vašom úsilí a intenzite cvičenia, ako napríklad aká bola vaša priemerná srdcová frekvencia, aký bol špičkový tréningový efekt (PTE) alebo aký je odhadovaný čas na zotavenie. Ak ešte nepoznáte všetky pojmy, prečítajte si kapitolu Slovník.

Ukončenie súhrnu cvičenia:

  • Potiahnite doprava.
  • Prejdite nadol a vyberte položku Close.
POZNÁMKA:

Obsah súhrnu závisí od športového režimu a nameraných hodnôt.

Odstránenie cvičenia

Ak nechcete uložiť práve zaznamenané cvičenie, môžete ho odstrániť z hodiniek pred opustením súhrnu.

  1. Posuňte sa nadol na koniec súhrnu cvičenia.
  2. Ťuknite na položku Delete.

suunto-wear-app-exercise-summary-bottom

Zobrazenie podrobností o cvičení v mobilnej aplikácii Suunto

suunto-combined-app-summary

Keď sú hodinky pripojené k mobilnej aplikácii Suunto, vaše cvičenia sa budú automaticky synchronizovať a ukladať do aplikácie v telefóne. V mobilnej aplikácii Suunto môžete podrobnejšie zobraziť a analyzovať cvičenie, pridávať fotky a videá, synchronizovať ich do svojich obľúbených športových služieb, ako sú Strava a Relive, a zdieľať svoje najlepšie okamihy s priateľmi.

Pripojenie k mobilnej aplikácii Suunto

POZNÁMKA:

Mobilná aplikácia Suunto synchronizuje cvičenia cez Bluetooth, aby ste svoje cvičenia mohli synchronizovať, aj keď nie je k dispozícii Wifi.

Prístup k cvičebnému denníku v hodinkách

suunto-wear-app-end-exercise-diary

Ak chcete rýchlo skontrolovať svoje predchádzajúce cvičenia, otvorte v hodinkách aplikáciu Suunto Wear a potiahnite nahor na ponuke. Prejdite nadol a ťuknutím na položku Diary zobrazte predchádzajúce cvičenia, dennú aktivitu alebo spánok. Diary môžete zobraziť aj ťuknutím na niektorú z dlaždíc Suunto: Heart rate, Resources, Today alebo Sleep.

POZNÁMKA:

Nezabudnite synchronizovať (a uložiť) do mobilnej aplikácie Suunto. Ak budete niekedy musieť resetovať hodinky, všetky nesynchronizované cvičenia v denníku sa stratia.

Table of Content