Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Informácie o ovládaní hodiniek Suunto 7

Hodinky Suunto 7 môžete ovládať pomocou dotykovej obrazovky a hardvérových tlačidiel.

Základné dotykové gestá

Potiahnutie
Posuňte prst nahor, nadol, doľava alebo doprava na obrazovke.

Ťuknutie
Dotknite sa obrazovky jedným prstom.

Ťuknutie a podržanie
Držte prst na obrazovke.

Ťahanie
Posúvajte prst po obrazovke bez toho, aby ste ho zdvihli.

Preskúmanie hodiniek

Spoznajte svoje hodinky Suunto 7 a zistite, kde sa nachádzajú jednotlivé funkcie a funkcionality.

wear-os-suunto-buttons-explained

Stlačením ľavého horného tlačidla (vypínača) zapnete hodinky a získate prístup ku všetkým aplikáciám so systémom Wear OS by Google.

 • Stlačením vypínača otvoríte zoznam aplikácií.
 • Opätovným stlačením vypínača sa vrátite na ciferník.
 • Stlačením a podržaním vypínača aktivujete Google asistenta.
 • Stlačením a podržaním vypínača na 4 sekundy hodinky vypnete/reštartujete.

Stlačeniem pravého horného tlačidla na otvorenie aplikácie Suunto Wear

Ak sa chcete vrátiť na ciferník, potiahnite doprava alebo stlačte vypínač.

shortcut-buttons-explained

Používanie pravého stredného a dolného tlačidla ako skratiek

Ak chcete otvoriť ovládacie prvky médií, stlačte pravé stredné tlačidlo.
Ak chcete používať stopky, stlačte pravé dolné tlačidlo.

Ak sa chcete vrátiť na ciferník, potiahnite doprava alebo stlačte vypínač.

Prispôsobenie tlačidlových skratiek

swipe-down-quick-shade

Potiahnutie nadol na získanie rýchleho prístupu k užitočným funkciám a skratkám

 • Kontrola stavu batérie
 • Kontrola pripojenia
 • Platby v obchodoch so službou Google Pay*
 • Vypnutie obrazovky
 • Zapnutie/vypnutie funkcie Do not disturb
 • Zapnutie/vypnutie funkcie Airplane mode
 • Zapnutie funkcie Battery Saver
 • Vyhľadanie telefónu
 • Zapnutie/vypnutie svetla
 • Prechod do hlavnej ponuky nastavení

Ak sa chcete vrátiť na ciferník, potiahnite nahor alebo stlačte vypínač.

* Služba Google Pay sa zobrazuje a je dostupná v hodinkách len v niektorých krajinách.
Skontrolujte podporované krajiny a získajte ďalšie informácie o službe Google Pay.

POZNÁMKA:

Niektoré ikony môže vyzerať odlišne v závislosti od vášho telefónu.

swipe-up-notification-stream

Potiahnutie nahor na zobrazenie a správu oznámení

Ak sa chcete vrátiť na ciferník, potiahnite nadol alebo stlačte vypínač.
Prijímanie oznámení v hodinkách

swipe-right-google-assistant

Potiahnutie doprava na získanie pomoci od Google asistenta

Ak sa chcete vrátiť na ciferník, potiahnite doľava alebo stlačte vypínač.
Úvodné informácie o Google asistentovi

swipe-left-tiles

Potiahnutie doľava na rýchly pohľad na dlaždice

Ak sa chcete vrátiť na ciferník, potiahnite doprava alebo stlačte vypínač.
Zobrazenie a správa dlaždíc

swipe-right-exit

Potiahnutie doprava na opustenie nastavení hodiniek alebo ukončenie aplikácií

Na návrat na ciferník z akéhokoľvek zobrazenia alebo aplikácie môžete tiež stlačiť vypínač.

Table of Content