Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Začatie cvičenia

Skôr než začnete
Začatie cvičenia
Čakanie na spustenie
Zabránenie nechceným akciám dotykového ovládania a tlačidiel počas cvičenia

Skôr než začnete

Začatie cvičenia

 1. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte aplikáciu Suunto Wear.

suunto-wear-start-top-button

 1. Ťuknutím na aktivitu pod tlačidlom spustenia otvorte zoznam športových režimov.

suunto-wear-app-start-sport-mode

 1. Prechádzajte zoznamom a vyberte športový režim, ktorý chcete použiť. Ďalšie informácie o športových režimoch.

suunto-wear-app-start-sport-mode-list

 1. Voliteľné: Zmeňte nastavenie Location accuracy a nastavenia displeja pre zvolený športový režim. Dosahovanie maximálnej výdrže batérie počas cvičenia

power-saving S7

 1. Keď ste pripravení začať, stlačením stredného tlačidla alebo potiahnutím doľava na tlačidle spustenia začnite cvičenie.

suunto-wear-app-start-exercise

Ak chcete získať čo najpresnejšie údaje o srdcovej frekvencii a GPS hneď od začiatku, pred začatím cvičenia počkajte, kým sa farba ikony šípky (poloha) a ikony srdca (srdcová frekvencia) nezmení na bielu.

suunto-wear-app-start-icons

Ak ikona srdcovej frekvencie zostáva sivá, skúste hodinky presunúť na zápästí o dva prsty vyššie od zápästnej kosti. Ak ikona šípky zostáva sivá, presuňte sa von do otvoreného priestoru a počkajte na lepší signál GPS.

Čakanie na spustenie

Ak chvíľu zostanete v režime spustenia, napríklad pri čakaní, kým hodinky nezískajú polohu GPS alebo kým nebudete pripravení na začiatok pretekov, môže sa stať, že displej sa prepne do režimu nízkej spotreby. Nemajte obavy, záznam cvičenia môžete naďalej okamžite spustiť stlačením stredného tlačidla.

suunto-wear-app-start-ambient

Zabránenie nechceným akciám dotykového ovládania a tlačidiel počas cvičenia

suunto-wear-app-lock

Vlhké prostredie alebo napríklad výstroj, ktorý máte na sebe, môže niekedy omylom prerušiť záznam cvičenia. Ak chcete zabrániť náhodným ťuknutiam a stlačeniam tlačidiel počas cvičenia, môžete zamknúť akcie dotykovej obrazovky a tlačidiel.

POZNÁMKA:

Neželané akcie, ako sú dažďové kvapky alebo mokré rukávy, môžu tiež vybíjať batériu rýchlejšie, než sa očakáva, prebúdzaním displeja bez toho, aby ste si to všimli.

Uzamknutie akcií dotykovej obrazovky a tlačidiel

 1. Ak chcete uzamknúť akcie obrazovky a tlačidiel, podržte stlačené stredné tlačidlo.
 2. Na odomknutie znovu podržte stlačené stredné tlačidlo.

Keď sú akcie obrazovky a tlačidiel uzamknuté, môžete:

 • zmeniť zobrazenie cvičenia stredným tlačidlom
 • vrátiť sa na ciferník vypínačom
 • priblížiť mapu pravým horným a pravým dolným tlačidlom

Keď sú akcie obrazovky a tlačidiel uzamknuté, nemôžete:

 • pozastaviť ani ukončiť cvičenie
 • vytvárať manuálne úseky
 • pristupovať k možnostiam cvičenia alebo možnostiam mapy
 • ťahať po obrazovke ani posúvať mapu
 • ťuknutím prebudiť obrazovku

Table of Content