Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Dosahovanie maximálnej výdrže batérie počas každodenného používania

Funkcie, aplikácie a ciferníky, ktoré používate, a spôsob, ako ich používate – to všetko ovplyvňuje výdrž batérie. Tiež platí, že čím viac hodinky používate – kontrolujete a prechádzate oznámeniami, prehliadate mapy a používate iné funkcie, ktoré vyžadujú pripojenie na internet, napríklad žiadate Google asistenta o pomoc – tým viac energie sa spotrebúva.

Ak chcete maximálne predĺžiť výdrž batérie v hodinkách počas každodenného používania, vyskúšajte nasledovné riešenia.

Používanie ciferníkov Suunto

suunto-watch-face-marine-ambient

Všetky ciferníky od spoločnosti Suunto sú optimalizované pre spotrebu a zobrazujú čas v režime s nízkou spotrebou bez prebudenia displeja a aktivácie hodiniek. Majte na pamäti, že iné ciferníky nemusia byť optimalizované rovnakým spôsobom.

Ak ste si nedávno pridali nový ciferník a všimli ste si, že batéria sa vybíja rýchlejšie, než je obvyklé, skúste tento ciferník odinštalovať.

Zmena ciferníka
Odstránenie ciferníka

Používanie predvolených nastavení pre displej a gestá

Predvolene sú displej a gestá na interakciu s hodinkami Suunto 7 nastavené tak, aby pri každodennom používaní spotrebúvali čo najmenej energie. Pre najlepší zážitok použite predvolené nastavenia s ciferníkmi od spoločnosti Suunto optimalizovanými pre spotrebu.

 • Ponechajte funkciu Power saver tilt zapnutú
  S funkciou Power saver tilt môžete otočením zápästia skontrolovať čas bez aktivácie hodiniek.
  Úprava gest
POZNÁMKA:

Funkciu Power saver tilt je možné používať len s ciferníkmi optimalizovanými pre spotrebu.

 • Ponechajte funkciu Tilt-to-wake vypnutú
  Ak zapnete funkciu Tilt-to-wake, displej sa prebudí a aktivuje hodinky pri každom otočení zápästia. Ak chcete dosiahnuť dlhšiu výdrž batérie, na prebudenie displeja používajte vypínač alebo ťuknutie na hodinky. Úprava nastavení displeja

 • Ponechajte funkciu Always-on screen vypnutú
  Nechajte obrazovku vypnutú, keď hodinky nepoužívate, aby sa šetrila energia.
  Úprava nastavení displeja

Používanie režimu šetrenia batérie

suunto-watch-face-twm

Keď je batéria hodiniek takmer vybitá alebo napríklad cestujete, môžete zapnúť režim Battery Saver a používať hodinky dlhšie. Keď je režim Battery Saver zapnutý, hodinky Suunto 7 fungujú ako tradičné hodinky – môžete skontrolovať dátum a čas a zobraziť odhad zostávajúcej výdrže batérie.

Ak zapnete režim Battery Saver s plne nabitou batériou, hodinky Suunto 7 môžete používať ako tradičné hodinky až 40 dní.

POZNÁMKA:

Battery Saver sa automaticky zapne, keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie kriticky nízka.

Zapnutie funkcie Battery Saver

 1. Na ciferníku potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Ťuknite na položku Battery Saver.

quick-shade-battery-saver

Keď je režim Battery Saver zapnutý, čas môžete skontrolovať stlačením vypínača.

Reštartovanie hodiniek na vypnutie režimu Battery Saver

suunto-watch-face-twm-restart

 1. Stlačte vypínač na 12 sekúnd, aby sa hodinky reštartovali.
 2. Pripojte hodinky k nabíjačke a automaticky sa reštartujú.

Vypnutie neželaných oznámení v hodinkách

Vypnutie menej dôležitých oznámení zníži zbytočnú interakciu s hodinkami – budete sa menej rozptyľovať a zároveň budete šetriť batériu.

Výber oznámení zobrazených na hodinkách

Odstránenie aplikácií

Ak ste si nedávno nainštalovali aplikáciu a všimli ste si, že batéria sa vybíja rýchlejšie, než je obvyklé, skúste túto aplikáciu odinštalovať. Môžete tiež odstrániť aplikácie, ktoré nepoužívate, aby sa zabránilo zbytočnému dátovému pripojeniu k telefónu alebo internetu.

Odstránenie aplikácií

Zapnutie letového režimu

quick-shade-airplane-mode

Keď sú hodinky zapnuté, a to aj pri vypnutej obrazovke, neustále vyhľadávajú a udržiavajú dátové pripojenia. Keď nemusíte byť pripojení, môžete šetriť energiu vypnutím pripojenia k telefónu a internetu pomocou letového režimu.

 1. Na ciferníku potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Ťuknutím na položku airplane-mode-icon zapnite Airplane mode.

Čo sa stane, keď si dáte hodinky dolu z ruky

Po 30 minútach nečinnosti hodinky rozpoznajú, že nie sú na zápästí a prepnú sa do režimu s nízkou spotrebou.

Table of Content