Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Pripojenie na internet

Keď sú hodinky pripojené na internet, poskytujú viac možností – môžete požiadať Google asistenta o pomoc, získať najnovšiu predpoveď počasia alebo získavať aktualizácie a sťahovať nové aplikácie.

Hodinky môžu byť pripojené na internet cez Wifi alebo cez telefón. Pripojenie cez Wifi je rýchlejšie než cez telefón, ale spotrebúva viac energie. Ak sú k dispozícii obe pripojenia, hodinky automaticky určia, ktoré z nich použijú.

Kontrola pripojenia
Pripojenie na internet cez telefón
Pripojenie na internet cez Wifi
Čo funguje, aj keď nie ste pripojení na internet

Kontrola pripojenia

Na ciferníku potiahnutím nadol na obrazovke zistite, či sú hodinky pripojené na internet.

Wifi icon Wear OS hodinky sú pripojené na internet cez Wifi.

Bluetooth icon Wear OS hodinky sú pripojené na internet cez telefón.

Disconnected icon Wear OS hodinky nie sú pripojené na internet.

Pripojenie na internet cez telefón

connected-to-internet-through-phone-combined

Ak chcete používať internet prostredníctvom telefónu, hodinky musia byť pripojené k aplikácii Wear OS by Google. Hodinky Suunto 7 sa automaticky pripoja na internet prostredníctvom telefónu, ku ktorému sú pripojené, ak je telefón pripojený na internetu cez:

 • sieť Wifi
 • mobilnú sieť
POZNÁMKA:

Majte na pamäti, že sa môžu účtovať dodatočné náklady za prenos dát.

Opätovné pripojenie hodiniek k telefónu

Hodinky by sa mali automaticky opätovne pripojiť k telefónu, keď:

 • Hodinky a telefón sú blízko seba.
 • Bluetooth v hodinkách a telefóne je zapnutý.
 • Aplikáciu Wear OS by Google je spustená v telefóne.

Ak sa hodinky po krátkom čase automaticky opätovne nepripoja, skúste tieto riešenia:

 • Ťuknutím na obrazovku hodiniek alebo stlačením vypínača sa uistite, že hodinky sú aktívne.
 • Ťuknutím na oznámenie v hodinkách sa opätovne pripojte. Ak sa oznámenie nezobrazuje, potiahnite nahor a skontrolujte zoznam oznámení.
 • Uistite sa, že letový režim nie je zapnutý v hodinkách ani v telefóne.
 • Skúste vypnúť a potom znovu zapnúť Bluetooth v hodinkách.
 • Skúste vypnúť a potom znovu zapnúť Bluetooth v telefóne.
 • Uistite sa, že zariadenia a aplikácie sú aktuálne.
 • Ak nič iné nepomáha, reštartujte hodinky a telefón.
POZNÁMKA:

Nepokúšajte sa riešiť problémy s pripojením odstránením hodiniek zo zoznamu spárovaných zariadení Bluetooth v nastaveniach Bluetooth telefónu. Ak odstránite pripojenie Bluetooth, budete musieť resetovať hodinky.

Pripojenie na internet cez Wifi

connected-to-internet-through-wifi

Ak je v hodinkách zapnuté rozhranie Wifi, hodinky sa môžu automaticky pripojiť k ľubovoľnej uloženej a dostupnej sieti Wifi.

Hodinky sa nedokážu pripojiť k:

 • sieťam Wifi, ktoré pred samotným pripojením zobrazia prihlasovaciu stránku (napríklad siete Wifi na miestach, ako sú hotely alebo kaviarne)
 • sieťam v pásme 5 GHz

Zapnutie Wifi v hodinkách

 1. Na ciferníku potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Ťuknite na položku SettingsSettings icon Wear OS » Connectivity » Wifi.
 3. Ak je Wifi vypnuté, ťuknutím na Wifi prepnite na možnosť Automatic.

Výber siete Wifi

 1. Na ciferníku potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Ťuknite na položku SettingsSettings icon Wear OS.
 3. Prejdite na položku Connectivity » Wifi » Add network.
 4. Zobrazí sa zoznam dostupných sietí.
 5. Ťuknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
 6. Ak sa vyžaduje heslo, môžete vykonať nasledovné činnosti:
  1. Ťuknite na položku Enter on phone. Keď sa zobrazí výzva, zadajte v telefóne heslo a potom ťuknite na položku Pripojiť. (Uistite sa, že máte v telefóne spustenú aplikáciu Wear OS by Google.)
  2. Ťuknite na položku Enter on watch a zadajte heslo siete pomocou klávesnice v hodinkách.

Zabudnutie siete

 1. Na ciferníku potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Ťuknite na položku SettingsSettings icon Wear OS.
 3. Prejdite na položku Connectivity » Wifi » Saved networks.
 4. Ťuknite na sieť, ktorú chcete prestať používať.
 5. Potvrďte výber ťuknutím na ikonu Checkmark icon Wear OS.

Čo funguje, aj keď nie ste pripojení na internet

disconnected

Keď hodinky nie sú pripojené na internet, môžete aj naďalej používať mnoho základných funkcií v hodinkách. Môžete vykonávať tieto činnosti:

 • Zaznamenávanie cvičení
 • Sledovanie dennej aktivity
 • Používanie offline máp
 • Kontrola pokroku cvičení a aktivít s dlaždicami
 • Synchronizácia cvičení s mobilnou aplikáciou Suunto
 • Zobrazenie počtu krokov
 • Kontrola srdcovej frekvencie
 • Monitorovanie spánku
 • Zisťovanie času a dátumu
 • Používanie časovača
 • Používanie stopiek
 • Nastavenie budíka (Poznámka: budík funguje len s vibráciami)
 • Zmena ciferníka
 • Zmena nastavení hodiniek
 • Počúvanie hudby cez hodinky

Table of Content