Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Uchovávanie hodiniek Suunto 7 v aktuálnom stave

Ak chcete svoje hodinky využívať na maximum, uistite sa, že všetko je aktuálne.

Aktualizácie systému
Aktualizácie aplikácií
Aktualizácie systému Wear OS
Aktualizácie aplikácie Suunto Wear

Aktualizácie systému

Aktualizácie systému sa automaticky sťahujú a inštalujú, keď sa hodinky nabíja a je pripojený k Wifi. Ak sa však aktualizácia systému nenainštaluje sama, môžete ju stiahnuť a nainštalovať manuálne.

Kontrola verzie systému

 1. Na ciferníku potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Ťuknite na položku SettingsSettings icon Wear OS.
 3. Prejdite na položku System » About » Versions.
 4. Pozrite si informácie v časti System version.

Manuálne stiahnutie aktualizácií systému

 1. Na ciferníku potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Ťuknite na položku SettingsSettings icon Wear OS.
 3. Prejdite na položku System » About » System updates.

Ak je k dispozícii aktualizácia, hodinky ju stiahnu. Ak nie je, zobrazí sa potvrdenie, že hodinky sú v aktuálnom stave.

Aktualizácie aplikácií

Aplikácie v hodinkách sa aktualizujú automaticky počas nabíjania, ak:

 • zostanete prihlásení do účtu Google v hodinkách
 • zostanete pripojení k Wifi
 • máte zapnuté nastavenie Automaticky aktualizovať aplikácie

Ak nechcete používať funkciu automatickej aktualizácie, môžete aplikácie aktualizovať manuálne.

Spravovanie automatických aktualizácií máp

 1. Stlačením vypínača otvorte zoznam aplikácií.
 2. Ťuknite na aplikáciu Play StorePlayStore icon Wear OS.
  (V prípade potreby postupujte podľa pokynov na pripojenie k Wifi a pridanie účtu Google.)
 3. Prejdite nadol a ťuknite na položku SettingsSettings icon Wear OS.
 4. Zapnite alebo vypnite nastavenie Auto-update apps.

Manuálne stiahnutie aktualizácií aplikácií

 1. Stlačením vypínača otvorte zoznam aplikácií.
 2. Ťuknite na aplikáciu Play StorePlayStore icon Wear OS.
  (V prípade potreby postupujte podľa pokynov na pripojenie k Wifi a pridanie účtu Google.)
 3. Prejdite nadol a ťuknite na položku My appsMyApps icon Wear OS.
 4. Ak sa zobrazuje položka Updates available, vyberte aplikáciu, ktorú chcete aktualizovať, alebo ťuknite na položku Aktualizovať všetko.

Ak sa položka Updates available nezobrazuje, všetky aplikácie sú aktuálne.

Aktualizácie systému Wear OS

Aplikácia Wear OS v hodinkách je vlastne operačný systém a aktualizuje sa častejšie. Aplikácia Wear OS sa aktualizuje automaticky, keď sa hodinky nabíjajú, sú pripojené k Wifi a je zapnutá možnosť Auto-update apps.

Aktualizácie aplikácie Suunto Wear

Aplikácia Suunto Wear a služby, ktoré umožňujú jej fungovanie, sa aktualizujú automaticky, keď sa hodinky nabíjajú, sú pripojené k Wifi a je zapnutá možnosť Auto-update apps.

Kontrola verzie aplikácie Suunto Wear

 1. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte aplikáciu Suunto Wearsuunto-wear-app-icon.
 2. Prejdite nadol a ťuknite na položku General optionsgeneral-options-icon » About.

Table of Content