Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Navigácia po trase

Suunto 7 umožňujú jednoduchú offline navigáciu po trase pomocou vonkajších máp. Je možné vytvoriť si vlastné trasy alebo využiť iné obľúbené trasy od komunity Suunto, ako aj ďalších partnerských služieb prostredníctvom mobilnej aplikácie Suunto. Trasy sa synchronizujú do hodiniek Suunto 7 cez Bluetooth a navigácia po trase funguje so všetkými vonkajšími športovými režimami, pre ktoré sú k dispozícii mapy a ktoré podporujú GPS.

Synchronizácia trás do hodiniek
Získanie offline máp pre trasy
Výber trasy
Navigovanie po trase
Odstránenie trasy

Synchronizácia trás do hodiniek

route-suunto-app

Je možné vytvoriť si vlastné trasy alebo využiť iné obľúbené trasy od komunity Suunto, ako aj ďalších partnerských služieb prostredníctvom aplikácie Suunto.

Aby bolo možné trasy synchronizovať do hodiniek, uistite sa, že sú pripojené k mobilnej aplikácie Suunto a sprievodnou aplikáciou Wear OS v telefóne.

Zistite, ako vytvoriť trasy v aplikácii Suunto (Android).

Zistite, ako vytvoriť trasy v aplikácii Suunto (iOS).

POZNÁMKA:

V hodinkách je možné uložiť maximálne 15 trás.

Získanie offline máp pre trasy

route-navigation-offlinemaps

Keď sa hodinky nabíjajú a sú pripojené k Wi-Fi, pre každú trasu sa do hodiniek automaticky stiahne offline mapa. Stiahnutý súbor obsahuje základnú vonkajšiu mapu (bez teplotných máp).

Výber trasy

start-route-navigation

Pri výbere športového režimu, ktorý používa GPS, sa skratka na výber trasy zobrazuje priamo pod zvoleným športový režimom.

map-options-select-a-route

Zoznam trás sa nachádza aj v ponuke Map options»Select a route. Ťuknutím alebo stlačením stredného tlačidla vyberte trasu.

Ak má trasa stiahnutú offline mapu, zobrazuje sa náhľad mapy pre trasu.

select-route-route-list-1

Zobrazenie trasy pred cvičením

Zvolenú trasu je možné zobraziť na mape aj pred začatím cvičenia.

V úvodnom zobrazení stlačením pravého horného tlačidla alebo potiahnutím nadol zobrazíte mapu s prehľadom dĺžky trasy. Ťuknutím na mapu sa zobrazí priblížené zobrazenie (pohľad zhora) so vzdialenosťou od východiskového bodu.

Výber trasy počas cvičenia

  1. V zobrazení cvičenia držte stlačené dolné tlačidlo alebo potiahnite nahor z dolnej časti obrazovky na otvorenie ponuky.

suunto-wear-app-exercise-enter-map-options

  1. Vyberte položku Select a route
  2. Vyberte trasu, ktorú chcete použiť.
  3. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte pravé horné tlačidlo alebo potiahnite nadol.

Navigovanie po trase

Zvolená trasa sa počas cvičenia automaticky zobrazuje v zobrazení mapy, ak zvolený športový režim má k dispozícii mapu a podporuje GPS. V závislosti od zvoleného športového režimu a keď ste na trase, môžete vidieť zostávajúcu vzdialenosť, odhadovaný čas príchodu (ETA) a zostávajúce stúpanie alebo odhadovaný čas trasy (ETE) do konca trasy.

Ak používate zastávky, vzdialenosť, odhadovaný čas príchodu (ETA), zostávajúce stúpanie a odhadovaný čas trasy (ETE) sa vzťahujú na ďalšiu zastávku namiesto konca trasy.

route-navigation-waypoint-data

Ťuknutím na mapu sa zobrazí prehľad trasy a vzdialenosť do konca trasy. Hodinky sa po chvíli automaticky vrátia do predvoleného zobrazenia.

route-navigation-overview

Všetky informácie o trase sa nezobrazujú v režime nízkej spotreby.

route-navigation-low-power

Ak chcete prebudiť displej, otočte zápästím, dotknite sa obrazovky alebo stlačte vypínač.

Pri navigácii po trase vám hodinky pomôžu zostať na správnej ceste tak, že počas trasy budú poskytovať ďalšie upozornenia.

Napríklad ak prejdete mimo trasy, hodinky vás upozornia, že nie ste na správnej trase, aj na to, keď sa vrátite späť na trasu.

route-navigation-waypoint-notification

Keď dosiahnete zastávku na trase, zobrazí sa informačné okno so zobrazením vzdialenosti k ďalšej zastávke.

POZNÁMKA:

Ak ste zmenili nastavenie Presnosť polohy na možnosť Good, upozornenia sa môžu zobrazovať s krátkym oneskorením.

Odstránenie trasy

Ak chcete odstrániť trasu z hodiniek, ale naďalej ju ponechať v mobilnej aplikácii Suunto, vyberte trasu v aplikácii v telefóne a zrušte začiarknutie možnosti Add to watch.

Po zmenách nezabudnite hodinky pripojiť k mobilnej aplikácii Suunto a synchronizovať.

Ak chcete odstrániť trasu z hodiniek aj mobilnej aplikácie Suunto, vyberte trasu v mobilnej aplikácii Suunto a vyberte možnosť odstránenia.

Table of Content