Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Rôzne športy a merania

Aplikácia Suunto Wear poskytuje presné a podrobné športové merania pomocou vstavaného GPS, barometra a zápästného snímača srdcovej frekvencie. Spôsob, akým sa vaše cvičenie zaznamenáva – to, čo vidíte na obrazovke počas cvičenia a aké údaje si môžete prezrieť neskôr – závisí od športového režimu, ktorý si zvolíte.

Športové režimy
Srdcová frekvencia počas cvičenia
Sledovanie pokroku s úsekmi
GPS: rýchlosť, vzdialenosť a poloha
Nadmorská výška, stúpanie a klesanie
Barometer

Športové režimy

suunto-wear-app-sport-mode-list-example

Aplikácia Suunto Wear má viac ako ** 70 športových režimov** (rôznych športov) pripravených sledovať všetky vaše športy – beh, bicykel, plávanie, turistika – výber je na vás. Každý športový režim má 2 až 4 zobrazenia cvičenia, v ktorých sa zobrazujú najrelevantnejšie štatistiky počas cvičenia a mapa, keď cvičíte vonku.

suunto-wear-app-running-example

Napríklad pri behu môžete sledovať svoj pokrok každý kilometer alebo míľu s automatickými aktualizáciami úsekov, vidieť tempo behu a sledovať trasu na mape. Ak zvolíte plávanie v bazéne, automaticky sa budú sledovať intervaly plávania aj celkový pokrok. Je to jednoduché!

suunto-wear-app-swimming-example

Prispôsobenie športových režimov

Suunto-app-sport-mode-custom

Vďaka širokej škále preddefinovaných športových režimov hodinky Suunto 7 počas cvičenia vždy zobrazujú najrelevantnejšie údaje. Okrem preddefinovaných športových režimov si môžete vytvoriť aj vlastné športové režimy pomocou aplikácie Suunto.

Zistite, ako si vytvoriť vlastné športové režimy (Android).

Zistite, ako si vytvoriť vlastné športové režimy (iOS).

Srdcová frekvencia počas cvičenia

Sledovaním srdcovej frekvencie počas cvičenia budete presne vedieť, ako usilovne či pokojne vaše srdce pracuje. Meranie srdcovej frekvencie vám pomôže predchádzať jednej z najčastejších chýb – príliš náročný tréning príliš často, čo predstavuje riziko zranenia a vyčerpania.

Športové režimy v aplikácii Suunto Wear sú navrhnuté tak, aby zobrazovali srdcovú frekvenciu zmysluplným spôsobom pre každú činnosť. V závislosti od zvoleného športového režimu môžete napríklad sledovať svoju aktuálnu srdcovú frekvenciu, priemernú srdcovú frekvenciu, srdcovú frekvencia počas konkrétnych úsekov alebo v ktorej zóne srdcovej frekvencie cvičíte.

suunto-wear-app-heart-rate-graph

Po cvičení si môžete zobraziť podrobné informácie o vašom úsilí a intenzite cvičenia, ako napríklad, aká bola vaša priemerná srdcová frekvencia, aký bol špičkový tréningový efekt (PTE) alebo aký je odhadovaný čas na zotavenie. Ak ešte nepoznáte všetky pojmy, prečítajte si kapitolu Slovník.

suunto-wear-app-summary-example

Ako nosiť hodinky na lepšie meranie srdcovej frekvencie

Zóny srdcovej frekvencie

suunto-wear-app-summary-zones

Aplikácia Suunto Wear má päť rôznych zón srdcovej frekvencie očíslovaných od 1 (najnižšia) do 5 (najvyššia). Sú definované ako percentuálne rozsahy na základe vašej maximálnej srdcovej frekvencie (max. srdcová frekvencia).

Využívanie zón srdcovej frekvencie pri cvičení pomáha viesť rozvoj vašej kondície. Každá zóna namáha vaše telo odlišnými spôsobmi, čo vedie k rôznym vplyvom na vašu fyzickú kondíciu.

ZÓNA 1: ĽAHKÁ

suunto-wear-app-heart-rate-gauge-1

Cvičenie v zóne 1 je pre vaše telo relatívne ľahké. Čo sa týka trénovania kondície, takáto nízka intenzita má význam najmä pri tréningu na upevnenie zdravia a zlepšenie vašej základnej kondície, keď len začínate trénovať, alebo po dlhšej prestávke. V rámci tejto zóny intenzity zvyčajne prebieha každodenné cvičenie – chôdza, chôdza po schodoch, bicyklovanie do práce atď.

ZÓNA 2: STREDNÁ

suunto-wear-app-heart-rate-gauge-2

Cvičenie v zóne 2 efektívne zvyšuje základnú úroveň vašej kondície. Z cvičenia tejto intenzity má človek pocit, že je ľahké, no takýto tréning s dlhým trvaním môže mať veľmi vysoký tréningový účinok. Väčšina kardiovaskulárneho kondičného tréningu by mala prebiehať v tejto zóne. Zlepšovanie základnej kondície vytvára základ pre ďalšie cvičenie a pripravuje váš systém pre energickejšie činnosti. Pri tréningoch s dlhším trvaním v tejto zóne sa spotrebúva veľké množstvo energie, najmä z tuku uloženého na tele.

ZÓNA 3: ŤAŽKÁ

suunto-wear-app-heart-rate-gauge-3

Cvičenie v zóne 3 začína byť dosť energické a človek má pri ňom pocit, že je dosť náročné. Zlepší vašu schopnosť rýchlo a hospodárne sa pohybovať. V tejto zóne sa vo vašom systéme začína vytvárať kyselina mliečna, vaše telo ju však stále dokáže úplne vyplaviť. S touto intenzitou by ste mali trénovať najviac niekoľkokrát týždenne, pretože vaše telo sa pritom výrazne namáha.

ZÓNA 4: VEĽMI ŤAŽKÁ

suunto-wear-app-heart-rate-gauge-4

Cvičenie v zóne 4 pripraví váš systém na súťaže a vysoké rýchlosti. Tréningy v tejto zóne možno vykonávať pri konštantnej rýchlosti alebo ako intervalový tréning (kombinácie kratších tréningových fáz s prestávkami). Tréning s vysokou intenzitou rýchlo a efektívne rozvíja vašu kondíciu, no jeho vykonávanie príliš často alebo s príliš vysokou intenzitou môže viesť k pretrénovaniu, ktoré si vynúti dlhú prestávku z tréningového programu.

ZÓNA 5: MAXIMÁLNA

suunto-wear-app-heart-rate-gauge-5

Keď srdcová frekvencia počas tréningu dosiahne zónu 5, človek má pocit, že tréning je extrémne náročný. V systéme sa kyselina mliečna vytvára oveľa rýchlejšie, ako sa dokáže odbúravať, a človek je nútený zastaviť sa maximálne po niekoľkých minútach. Športovci zahŕňajú tieto tréningy s maximálnou intenzitou do svojich tréningových programov veľmi kontrolovane, športoví nadšenci ich nevyžadujú vôbec.

Ako sa počítajú zóny srdcovej frekvencie?

Zóny srdcovej frekvencie sú definované ako percentuálne rozsahy na základe vašej maximálnej srdcovej frekvencie (max. srdcová frekvencia). Vaša maximálna srdcová frekvencia sa počíta pomocou štandardnej rovnice: 220 mínus váš vek.

Predvolené zóny používané v aplikácii Suunto Wear založené na percentuálnych rozsahoch maximálnej srdcovej frekvencie sú:

Zóna 5: 87 – 100 %
Zóna 4: 82 – 86 %
Zóna 3: 77 – 81 %
Zóna 2: 72 – 76 %
Zóna 1: < 71 %

Ak chcete upraviť max. srdcovú frekvenciu, pozrite si časť Nastavenia profilu.

Sledovanie pokroku s úsekmi

Úseky sú skvelý spôsob sledovania pokroku počas cvičenia a podrobnejšieho analyzovania úsilia neskôr. S aplikáciou Suunto Wear si môžete vytvoriť značky úsekov manuálne alebo si zvoliť športový režim, ktorý úseky vytvára automaticky.

Automatické úseky

Športové režimy ako beh, bicyklovanie a veslársky trenažér obsahujú automatickú aktualizáciu úsekov, vďaka čomu môžete sledovať svoj pokrok na základe určitej vzdialenosti alebo času. Napríklad v športovom režime behu vás hodinky upozorňujú každý kilometer alebo míľu a na obrazovke zobrazujú priemerné tempo a srdcovú frekvenciu posledného kilometra.

suunto-wear-app-autolap

Ak chcete sledovať a porovnávať svoje úsilie medzi jednotlivými úsekmi v reálnom čase, prejdite na zobrazenie tabuľky úseku. Vo väčšine športových režimov je to druhá obrazovka cvičenia.

suunto-wear-app-lap-table

Manuálne označenie úseku počas cvičenia

suunto-wear-app-lap-manual

Okrem automatického označovania úsekov môžete úseky označovať aj ručne a sledovať rôzne časti vášho cvičenia. Napríklad počas intervalového cvičenia môžete vytvoriť značky úseku pre obdobia intervalov aj odpočinku, čo vám neskôr pomôže lepšie analyzovať cvičenie, alebo môžete označiť úsek na meranie času na dosiahnutie míľnika alebo otočky na svojej pravidelnej tréningovej trase.

Ak chcete označiť úsek, v zobrazení cvičenia stlačte pravé dolné tlačidlo. Nakrátko sa zobrazia hlavné štatistiky danej časti cvičenia.

suunto-wear-app-lap-manual-button

POZNÁMKA:

V niektorých športových režimoch, ako je napríklad atletika, môžete tiež porovnať manuálne označené úseky v reálnom čase v zobrazení tabuľky úseku.

Zobrazenie štatistík úsekov po cvičení

suunto-combined-lap-table-tall

Ak chcete po cvičení zobraziť štatistiky úsekov, prejdite nadol v súhrne cvičenia a vyberte položku Laps.
Ak chcete úseky analyzovať podrobnejšie, synchronizujte cvičenia do mobilnej aplikácie Suunto v telefóne.

GPS: rýchlosť, vzdialenosť a poloha

suunto-wear-app-gps-track

Hodinky Suunto 7 počas cvičenia používajú GPS (informácie o polohe) na vykresľovanie vašej trasy na mape a spolu s údajmi z akcelerometra na merania rýchlosti a vzdialenosti.

POZNÁMKA:

Hodinky Suunto 7 dokážu na informácie o polohe využívať aj systémy Glonass a BeiDou.

Zlepšenie presnosti GPS

S cieľom poskytovať čo najlepšiu presnosť štatistík cvičení hodinky Suunto 7 predvolene aktualizujú informácie o polohe získané z GPS každú sekundu. Silu signálu a presnosť GPS však ovplyvňuje aj niekoľko ďalších faktorov.

Ak chcete zmeniť presnosť GPS, pozrite si tému Zmena presnosti polohy.

Ak spozorujete problémy s presnosťou GPS, vyskúšajte tieto tipy:

1. Pred začatím cvičenia počkajte na signál GPS

suunto-wear-app-confirm-gps

Pred začatím nahrávania cvičenia choďte von a počkajte, kým hodinky nenájdu signál GPS. Keď hodinky vyhľadávajú signál GPS, ikona šípky v úvodnom zobrazení je sivá. Po nájdení signálu GPS sa farba ikony šípky zmení na bielu.

Ak plávate na otvorenej vodnej ploche alebo cvičíte v náročnom teréne, po nájdení signálu GPS odporúčame počkať niekoľko ďalších minút, aby hodinky stiahli všetky potrebné údaje GPS na získanie presnejšej trasy.

2. Prejdite do otvoreného priestoru

Silu signálu GPS môže negatívne ovplyvňovať okolie a terén, ako napríklad:

  • stromy
  • voda
  • budovy
  • mosty
  • kovové konštrukcie
  • kopce
  • úžľabiny alebo rokliny
  • husté, vlhké mraky

    Ak je to možné, pred začatím cvičenia prejdite von do otvoreného priestoru a po nájdení signálu GPS počkajte niekoľko ďalších minút, aby hodinky stiahli všetky potrebné údaje GPS na získanie presnejšej štatistiky cvičenia.

3. Udržujte hodinky pripojené k Wi-Fi

suunto-wear-app-confirm-wifi

Pripojte hodinky k Wi-Fi na optimalizáciu GPS s najnovšími údajmi o obiehajúcich satelitoch. Hodinky dokážu získať signál GPS rýchlejšie, keď sú údaje GPS aktuálne.

POZNÁMKA:

Ak sa nemôžete pripojiť k Wi-Fi, aktualizácie GPS získate raz týždenne cez Bluetooth.

4. Používajte v hodinkách najnovší softvér

wear-os-my-apps

Softvér hodiniek neustále vylepšujeme a opravujeme možné chyby. Uistite sa, že v hodinkách máte nainštalovaný najnovší softvér.

Informácie o aktualizácii hodiniek

Nadmorská výška, stúpanie a klesanie

Aplikácia Suunto Wear využíva funkciu FusedAlti™ – kombináciu GPS a barometrickej nadmorskej výšky – na poskytovanie údajov o nadmorskej výške a odvodených hodnôt stúpania a klesania počas cvičenia.

suunto-wear-app-altitude-graph

Barometer

Hodinky Suunto 7 majú zabudovaný snímač tlaku, ktorý meria absolútny tlak vzduchu. Aplikácia Suunto Wear používa GPS aj údaje o tlaku vzduchu (FusedAlti™) na poskytovanie presnejších údajov o nadmorskej výške.

watch-barometer-sensor

POZOR:

Udržujte miesto okolo otvorov snímača tlaku vzduchu na ľavej strane ciferníka hodiniek čisté a bez piesku. Do otvorov nikdy nevkladajte žiadne predmety, pretože snímač by sa mohol poškodiť.

Table of Content