Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Plávanie s hodinkami Suunto 7

Hodinky Suunto 7 sú skvelým spoločníkom na plávanie s prispôsobenými športovými režimami pre plávanie v bazéne alebo na otvorenej vodnej ploche. Hodinky si môžete bez obáv vziať pod vodu a dokonca aj stláčať tlačidlá – hodinky sú vodotesné do 50 m.

Plávanie v bazéne
Plávanie na otvorenej vodnej ploche

POZNÁMKA:

Počas športových režimov plávania je dotyková obrazovka predvolene deaktivovaná, aby voda nespôsobovala neželané dotykové akcie.

Plávanie v bazéne

suunto-wear-app-swimming-lap-table

So športovým režimom plávania v bazéne je jednoduché sledovať celkový pokrok, ako aj intervaly plávania. Vždy, keď si na kraji bazéna urobíte prestávku, hodinky označia plavecký interval a zobrazia ho v reálnom čase v zobrazení tabuľky úseku.

Hodinky pri určovaní plaveckých intervalov a meraní tempa plávania a preplávanej vzdialenosti využívajú dĺžku bazéna. Dĺžku bazéna môžete jednoducho nastaviť pred začatím plávania v možnostiach cvičenia.

Pozrite si informácie o nastavení dĺžky bazéna.

POZNÁMKA:

Úseky môžete analyzovať neskôr v súhrne cvičenia v hodinkách alebo v mobilnej aplikácii Suunto v telefóne.

Plávanie na otvorenej vodnej ploche

suunto-wear-app-start-open-water-swimming

S režimom plávania na otvorenej vodnej ploche môžete sledovať tempo plávania, preplávanú vzdialenosť, ako aj svoju trasu na mape. Ak chcete nájsť najlepšiu vodnú plochu vo svojom okolí, preskúmajte teplotnú mapu plávania v hodinkách alebo teplotné mapy v mobilnej aplikácii Suunto.

suunto-combined-app-open-water-swimming-heatmap-tall

Pri plávaní v otvorenej vodnej ploche hodinky používajú na výpočet vzdialenosti GPS. Voda neprepúšťa signály GPS, preto sa hodinky musia pravidelne vynárať z vody, napríklad pri plávaní voľným štýlom, aby sa stanovila poloha GPS.

Meranie GPS je v tomto prostredí náročné, preto je dôležité, aby ste predtým, ako skočíte do vody, mali silný signál GPS. Na zabezpečenie dobrého zisťovania GPS by ste mali postupovať takto:

  • Pripojte hodinky k Wifi na optimalizáciu GPS s najnovšími údajmi o obiehajúcich satelitoch.

  • Po výbere športového režimu plávania v otvorenej vodnej ploche a získaní signálu GPS počkajte aspoň tri minúty a až potom začnite plávať. GPS tak získa čas potrebný na spoľahlivé stanovenie polohy.

Table of Content