Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

45-DAY FREE RETURNS | SUUNTO CHRISTMAS GIFT GUIDE | ORDER FOR CHRISTMAS UNTIL DECEMBER 19TH

Suunto 7 Používateľská príručka

Prijímanie oznámení v hodinkách

Hodinky tiež umožňujú zobrazovať správy, volania alebo oznámenia, ktoré prijímate v telefóne.

Zobrazenie nových oznámení
Spravovanie oznámení
Prijatie alebo odmietnutie hovoru
Odpovedanie na správu s Androidom
Výber oznámení zobrazených na hodinkách
Dočasné stlmenie oznámení
Máte problémy s prijímaním oznámení?

Zobrazenie nových oznámení

wear-os-new-notification

Keď dostanete nové oznámenie, hodinkách zavibrujú a zobrazia upozornenie na niekoľko sekúnd.

 • Ťuknutím na oznámenie a posunutím nadol si môžete prečítať celú správu.
 • Potiahnutím doprava oznámenie zrušíte.

Spravovanie oznámení

wear-os-notification-stream

Ak nezareagujete na oznámenie v čase prijatia, správa sa uloží v zozname oznámení. Malý krúžok v dolnej časti ciferníka signalizuje, že máte nové oznámenie.

 • Na ciferníku potiahnutím nahor prechádzajte oznámeniami.
 • Ťuknutím rozbalíte správu na prečítanie a môžete na ňu zareagovať.
 • Potiahnutím doľava alebo doprava oznámenie zrušíte.
 • Ak chcete vymazať všetky oznámenia, potiahnutím prejdite na koniec zoznamu oznámení a vyberte položku Clear all.

Prijatie alebo odmietnutie hovoru

wear-os-incoming-call

V prípade prichádzajúceho hovoru v telefóne sa v hodinkách zobrazí oznámenie o prichádzajúcom hovore. Na hovor môžete zareagovať z hodiniek, ale na samotné uskutočnenie hovoru musíte použiť telefón.

 • Potiahnutím doľava alebo ťuknutím na ikonu zeleného telefónu prijmete hovor.
 • Potiahnutím doprava alebo ťuknutím na ikonu červeného telefónu odmietnete hovor.
 • Ak chcete hovor zrušiť textovou správou, ťuknite na položku More » Send message a potom vyberte predpripravenú správu.

Odpovedanie na správu s Androidom

wear-os-reply-to-message

Ak sú hodinky spárované s telefónom s Androidom, môžete tiež odpovedať na správy v hodinkách.

 1. Posuňte sa nadol na koniec správy.
 2. Ťuknite na položku ReplyReply icon Wear OS.
 3. Možnosti: Ťuknite na ikonu mikrofónu, ak chcete poslať hlasovú správu, vyberte klávesnicu alebo emoji alebo potiahnite prstom nadol, aby sa zobrazili možnosti predpripravených správ.
 4. Po odoslaní správy sa v hodinkách zobrazí značka začiarknutia.

Výber oznámení zobrazených na hodinkách

Ak chcete, môžete zastaviť prijímanie oznámení z konkrétnych aplikácií.

 1. Na ciferníku potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Prejdite na položku SettingsSettings icon Wear OS » Apps & notifications.
 3. Ťuknite na položku App notifications.
 4. Vyberte, z ktorých aplikácií chcete zobrazovať oznámenia.
POZNÁMKA:

Nastavenia oznámení môžete prispôsobiť aj v aplikácii Wear OS by Google v telefóne.

Dočasné stlmenie oznámení

 1. Na ciferníku potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Ťuknite na položku Do not disturbDoNotDisturb icon Wear OS.

Keď je zapnuté nastavenie Do not disturb, hodinky nebudú vibrovať ani zobrazovať oznámenia pri prijatí, ale môžete ich zobraziť v zozname oznámení.

Máte problémy s prijímaním oznámení?

 • Uistite sa, že hodinky sú pripojené k aplikácii Wear OS by Google v telefóne.
 • Skontrolujte, či je telefón pripojený k internetu.
 • Skontrolujte, či v hodinkách nie je aktívne nastavenie Do not disturb.
 • Uistite sa, že ste nevypli oznámenia pre konkrétne aplikácie.
 • Uistite sa, že dostávate oznámenia v telefóne.
 • Uistite sa, že hodinky sú spárované s telefónom.

Table of Content