Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Prebudenie displeja

Ak s hodinkami počas niekoľkých sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, displej hodiniek prejde do režimu spánku. Predvolene sú displej a gestá na interakciu s hodinkami Suunto 7 nastavené tak, aby pri každodennom používaní spotrebúvali čo najmenej energie. Pre najlepší zážitok použite predvolené nastavenia pre Display a Gestures s ciferníkmi od spoločnosti Suunto optimalizovanými pre spotrebu.

Predvolené nastavenia pre Gestures v hodinkách Suunto 7:

 • Tilt-to-wake vypnuté
 • Power saver tilt zapnuté
 • Touch-to-wake zapnuté

Predvolené nastavenie pre Display v hodinkách Suunto 7:

 • Always-on screen vypnuté

Kontrola času
Prebudenie displeja
Návrat displeja do režimu spánku
Prebudenie displeja pri športe
Úprava nastavení displeja
Úprava gest

Kontrola času

S funkciou Power saver tilt môžete otočením zápästia skontrolovať čas bez aktivácie hodiniek. Keď otočíte zápästie, displej sa rozsvieti, aby ste mohli jednoduchšie zistiť čas.

POZNÁMKA:

V hodinkách Suunto 7 je funkcia Power saver tilt predvolene zapnutá. Funkciu Power saver tilt je možné používať len s ciferníkmi optimalizovanými pre spotrebu.

Prebudenie displeja

Ak chcete prebudiť displej a používať hodinky, môžete:

 • Ťuknúť na obrazovku
 • Stlačiť vypínač
 • Otočiť zápästím (táto možnosť je predvolene vypnutá)

wake-up-display

POZNÁMKA:

S cieľom dlhšej výdrže batérie je funkcia Tilt-to-wake v hodinkách Suunto 7 predvolene vypnutá.

Návrat displeja do režimu spánku

Ak chcete, aby sa displej vrátil do režimu spánku, môžete:

 • Otočiť zápästie od seba
 • Zakryť obrazovku rukou na pár sekúnd
 • Počkať niekoľko sekúnd Displej sa automaticky stlmí, keď sa s ním neinteraguje.

Prebudenie displeja pri športe

Počas zaznamenávania cvičenia s aplikáciou Suunto Wear sú displej a gestá na interakciu s hodinkami optimalizované pre športovanie a dlhšiu výdrž batérie.

Štatistiky počas cvičenia sa zobrazujú neustále, ale na prebudenie displeja môžete:

 • Stlačiť vypínač
 • Dotknúť sa obrazovky

wake-up-display-during-exercise

Ak chcete prebudiť displej počas cvičenia, keď sa nachádza v zobrazení mapy, môžete:

 • Otočiť zápästím
 • Stlačiť vypínač
 • Dotknúť sa obrazovky

wake-up-map-during-exercise

POZNÁMKA:

Počas vodných športov, ako sú plávanie a jazda na kajaku, je dotyková obrazovka pre aplikáciu Suunto Wear deaktivovaná, aby voda nespôsobovala neželané dotykové akcie.

Ak ukončíte aplikáciu Suunto Wear počas akéhokoľvek cvičenia (vrátane plávania), dotyková obrazovka sa znova aktivuje.

Úprava nastavení displeja

Všetky ciferníky od spoločnosti Suunto sú optimalizované pre spotrebu a zobrazujú čas v režime s nízkou spotrebou bez aktivácie hodiniek. Majte na pamäti, že iné ciferníky nemusia byť optimalizované rovnakým spôsobom.

 1. Na ciferníku potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Ťuknite na položku SettingsSettings icon Wear OS » Display.
 3. Upravte nastavenia podľa svojich preferencií.
POZNÁMKA:

Na ešte výraznejšie šetrenie energie batérie je funkcia Always-on screen v hodinkách Suunto 7 predvolene vypnutá.

Úprava gest

Spôsob interakcie s hodinkami má vplyv na výdrž batérie. Predvolene sú gestá na interakciu s hodinkami Suunto 7 nastavené tak, aby spotrebúvali čo najmenej energie a poskytovali vám najlepší zážitok pri každodennom používaní hodiniek.

 1. Na ciferníku potiahnite nadol z hornej časti obrazovky.
 2. Ťuknite na položku SettingsSettings icon Wear OS » Gestures.
 3. Upravte nastavenia podľa svojich preferencií.
POZNÁMKA:

Predvolene je v hodinkách Suunto 7 funkcia Tilt-to-wake vypnutá, funkcia Power saver tilt zapnutá a funkcia Touch-to-wake zapnutá.

Table of Content