Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Ovládanie hodiniek počas cvičenia

Prebudenie displeja
Zmena zobrazení cvičenia
Otvorenie ďalších aplikácií počas cvičenia
Používanie tlačidiel a dotykovej obrazovky počas cvičenia

Prebudenie displeja

Počas zaznamenávania cvičenia s aplikáciou Suunto Wear sú displej a gestá na interakciu s hodinkami optimalizované pre športovanie a dlhšiu výdrž batérie.

Štatistiky počas cvičenia sa zobrazujú neustále, ale na prebudenie displeja môžete:

 • Stlačiť vypínač
 • Dotknúť sa obrazovky

wake-up-display-during-exercise

Ak chcete prebudiť displej počas cvičenia, keď sa nachádza v zobrazení mapy, môžete:

 • Otočiť zápästím
 • Stlačiť vypínač
 • Dotknúť sa obrazovky

wake-up-map-during-exercise

POZNÁMKA:

Počas vodných športov, ako sú plávanie a jazda na kajaku, je dotyková obrazovka pre aplikáciu Suunto Wear deaktivovaná, aby voda nespôsobovala neželané dotykové akcie.

Ak ukončíte aplikáciu Suunto Wear počas akéhokoľvek cvičenia (vrátane plávania), dotyková obrazovka sa znova aktivuje.

Zmena zobrazení cvičenia

suunto-wear-app-exercise-carousel

Štatistiky, ktoré môžete sledovať počas cvičenia, závisia od zvoleného športového režimu. Väčšina športových režimov má 2 až 4 rôzne zobrazenia cvičenia, ktoré zobrazujú najdôležitejšie údaje o cvičení pre každý šport. V prípade vonkajších športov sa zobrazuje aj vaša trasa na mape.

Prepnutie zobrazení:

 • Stlačte stredné tlačidlo
 • Potiahnite doľava alebo doprava

Otvorenie ďalších aplikácií počas cvičenia

suunto-wear-app-exercise-exit

Ak počas cvičenia potrebujete použiť inú aplikáciu, napríklad na preskočenie skladby alebo zobrazenie informácií o počasí, môžete ukončiť aplikáciu Suunto Wear a pokračovať v zaznamenávaní cvičenia.

 1. Na prebudenie displeja stlačte vypínač alebo sa dotknite obrazovky.
 2. Stlačením vypínača prejdite na ciferník.
 3. Používajte hodinky podľa potreby.
 4. Stlačením vypínača sa vráťte na ciferník.
 5. Stlačením pravého horného tlačidla sa vráťte na cvičenie.
POZNÁMKA:

Majte na pamäti, že niektoré akcie a aplikácie môžu spotrebúvať veľké množstvo energie batérie, čo môže mať vplyv na dostupnú dĺžku zaznamenávania cvičenia.

Používanie tlačidiel a dotykovej obrazovky počas cvičenia

Môžete začať cvičenie a upravovať hodinky počas cvičenia aj v rukaviciach alebo pod vodou. Všetky športové funkcie sú optimalizované na prácu s tlačidlami iba v prípade potreby.

Zmena zobrazenia
Stlačením stredného tlačidla alebo potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíte inú metriku alebo skontrolujete mapu.

Pozastavenie
Stlačte pravé horné tlačidlo. Opätovným stlačením sa obnoví.

Ukončenie
Stlačte pravé horné tlačidlo, potom stlačte pravé dolné tlačidlo.

Označenie úseku
Stlačte pravé dolné tlačidlo.

Uzamknutie tlačidiel
Podržte stlačené stredné tlačidlo.

Ovládanie mapy
V zobrazení mapy použite pravé horné a pravé dolné tlačidlo na priblíženie a oddialenie.

Úprava možností cvičenia
V zobrazení cvičenia držte stlačené pravé dolné tlačidlo alebo potiahnite nahor z dolnej časti obrazovky na otvorenie ponuky.

Zmena štýlu mapy
V zobrazení mapy držte stlačené pravé dolné tlačidlo alebo potiahnite nahor z dolnej časti obrazovky na otvorenie ponuky.

Table of Content