Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Používateľská príručka

Prerušenie alebo obnovenie cvičenia

  1. Uistite sa, že ste v zobrazení cvičenia.

suunto-wear-app-pause-button

  1. Stlačením pravého horného tlačidla pozastavte cvičenie.

suunto-wear-app-paused

  1. Keď je cvičenie pozastavené, môžete si stredným tlačidlom alebo ťahaním doľava alebo doprava prezerať údaje a meniť zobrazenia.

suunto-wear-app-paused-carousel

  1. Ak chcete pokračovať v cvičení, stlačte pravé horné tlačidlo.

suunto-wear-app-resume-button

Kontrola polohy počas pozastavenia

  1. Počas pozastavenia stláčajte stredné tlačidlo, kým sa nezobrazí zobrazenie mapy.

suunto-wear-app-paused-carousel-to-map

  1. V zobrazení mapy môžete priblížiť a oddialiť mapu pravým horným a pravým dolným tlačidlom a ťuknutím a ťahaním môžete mapu posúvať.

suunto-wear-app-paused-carousel-in-map

  1. Ak chcete pokračovať v cvičení, stlačením stredného tlačidla sa vráťte do zobrazenie cvičenia a potom stlačte pravé horné tlačidlo.

suunto-wear-app-paused-carousel-from-map

Table of Content