Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 7 Používateľská príručka

Cvičenie s hudbou

S hodinkami Suunto 7 máte prístup k svojej hudbe a ďalším zvukovým súborom pri športovaní – a to aj v rukaviciach alebo vo vlhkom prostredí.

Automatické zobrazenie ovládacích prvkov médií
Otvorenie ovládacích prvkov médií počas cvičenia
Pozastavenie a preskakovanie skladieb tlačidlami
Počúvanie hudby bez telefónu

Automatické zobrazenie ovládacích prvkov médií

wear-os-media-controls-exercise

Ak spustíte prehrávanie hudby z telefónu počas cvičenia, ovládacie prvky médií sa môžu zobraziť navrchu zobrazení cvičení.

Ak chcete ukončiť zobrazenie ovládania médií, potiahnite doprava.

Spravovanie ovládacích prvkov médií

Otvorenie ovládacích prvkov médií počas cvičenia

Ak chcete pozastaviť alebo preskočiť skladby pri cvičení, najskôr je potrebné opustiť aplikáciu Suunto Wear a potom otvoriť ovládacie prvky médií.

Pomocou tlačidlovej skratky je to jednoduché dokonca aj v rukaviciach alebo vo vlhkom prostredí:

  1. Stlačením vypínača opustite aplikáciu Suunto Wear počas cvičenia.

suunto-wear-app-exercise-with-music-exit

  1. Na ciferníku stlačením stredného tlačidla otvorte zobrazenie ovládacích prvkov médií.

wear-os-media-controls-shortcut-button

  1. Upravte si hudbu podľa svojich potrieb, môžete použiť dotykové ovládanie alebo tlačidlá.

wear-os-media-control-view

  1. Stlačením vypínača sa vráťte na ciferník.
  2. Stlačením pravého horného tlačidla sa vráťte na záznam cvičenia.
POZNÁMKA:

Vaše cvičenie sa bude naďalej nahrávať aj po opustení aplikácie Suunto Wear.

Pozastavenie a preskakovanie skladieb tlačidlami

Aplikácia ovládacích prvkov médií podporuje používanie tlačidiel okrem dotykových gest. Pomocou tlačidiel môžete ovládať svoju hudbu, aj keď máte spotené ruky alebo keď máte rukavice.

wear-os-media-controls-with-buttons-exercise

Pozastavenie a prehrávanie
Stlačte stredné tlačidlo na pozastavenie, znova stlačte na prehrávanie.

Ďalšia skladba
Stlačte pravé horné tlačidlo.

Predchádzajúca skladba
Stlačte pravé dolné tlačidlo.

Table of Content